Vrijheid van godsdienst en onderwijs in het geding

8 maart 2016

Vrijheid van godsdienst en onderwijs in het geding

Onder de titel “Vrijheid van godsdienst en onderwijs in het geding” publiceerde dr. Post een tweedelig artikel in Confessioneel, 128e jaargang, nr. 3, 4 februari 2016, p. 12-13 en nr. 4, 18 februari 2016, p. 6-7. Deze artikelen zijn gebaseerd op zijn dissertatie Vrijheid van godsdienst in een democratische samenleving. Het recht van de individuele persoon in een spanningsveld van rechten en vrijheden.

Trefwoorden