Voltooid leven

29 april 2020

Voltooid leven

Onder redactie van Henk Post en Bert van Veluw is verschenen het boek 12 artikelen over voltooid leven. Mag je dood als je leven voltooid is?

Daarover is veel debat en discussie. Je eigen dood willen is geen vraagstuk met gemakkelijke standpunten. Maar de vraag dwingt wel tot het vinden van een antwoord. Want heeft een mens wel recht op zelfbeschikking? En er spelen andere belangrijke vragen. Is er wel werkelijk een doodswens? Kan een leven wel voltooid zijn? Kun je wel beslissen over je eigen dood? Dit boek wil de bezinning en de meningsvorming over dit onderwerp bevorderen.

Twaalf deskundigen verdiepen zich in de thematiek, elk vanuit een eigen deskundigheid. In hun verscheidenheid vullen de bijdragen elkaar aan. Het boek is geschreven vanuit een christelijk perspectief, en om de kerkelijke gemeente toe te rusten. Per hoofdstuk zijn vragen toegevoegd om het gesprek over voltooid leven te stimuleren. Dit boek bevat bijdragen van Theo Boer, Guda Borger-Koetsier, Bart Bouter, Wim de Bruin, Margriet van der Kooi, Kees van der Kooi, Henk van der Meulen, Henk Post, Alfred Teeuw, Bert van Veluw, Maarten Verkerk en Esmé Wiegman-van Meppelen Scheppink. De theologen Henk Post en Bert van Veluw voerden de redactie.

Trefwoorden