Spreuken, groeien in wijsheid

Uitnodiging boekpresentatie Spreuken

22 oktober 2021

Uitnodiging boekpresentatie Spreuken

UITNODIGING BOEKPRESENTATIE

Dr. Henk Post

SPREUKEN. OM TE GROEIEN IN WIJSHEID

D.V. vrijdagmiddag 26 november vindt de presentatie plaats van het nieuwe boek van dr. Henk Post – een bespreking van het bijbelboek SPREUKEN. Tijdens deze bijeenkomst zullen dr. Jurrien Mol en dr. Richard Toes een reflectie verzorgen. Dr. Mol is als oudtestamenticus gepromoveerd op een studie over het bijbelboek Ezechiël, hij is redacteur van De Prediking van het Oude Testament, eindredacteur van Immanuel Dagoverdenkingen, predikant van de Hervormde gemeente te Opeinde, Nijega, De Tike (PKN) en voorzitter van de Confessionele Beweging in de Protestantse Kerk in Nederland. Hij zal vanuit zijn professie als theoloog en predikant spreken. Dr. Toes is voorzitter van het College van Bestuur van de scholengemeenschap het Wartburg College in Rotterdam. Hij is gepromoveerd op het onderzoek De toets der kritiek. Het reformatorisch voortgezet onderwijs en de onderwijsvernieuwingen (1970-2005). Hij is auteur van het boek Geloof in onderwijs. Dr. Toes is onderwijskundig expert en zal als onderwijsman uit de praktijk enige overwegingen naar voren brengen over de waarde van Spreuken voor het onderwijs en het opvoeden van onze kinderen en jongeren. 

De bijeenkomst vindt plaats in de conferentiezaal van Landgoed Groot Zonneoord. Het adres is Zonneoordlaan 17, 6718 TK Ede. De inloop is van 14:30 tot 15:00 uur met ontvangst met koffie/thee, het formele programma duurt tot uiterlijk 17:00 uur, waarna er gelegenheid is voor ontmoeting met een drankje. Het boek zal dan tevens te koop zijn. U kunt zich aanmelden via drhapost@gmailcom. Het staat u vrij dit bericht door te sturen aan andere mogelijk geïnteresseerden.

Een bijzonder bijbelboek is Spreuken. Het staat vol met wijze uitspraken. Vaak zijn dit een soort beknopte gelijkenissen. Een spreuk is kort, een kernachtige observatie, die een waarschuwing, vermaning of verbod oplevert. De hoofdstukken 1 tot 9 bestaan niet uit losse spreuken. Ze hebben een ander karakter, en zijn verhandelingen of toespraken gericht tot jongeren. Terwijl een spreuk echt een statement is. Een spreuk is nooit altijd waar, maar alleen op het juiste moment in de juiste situatie. Het goede gebruik van spreuken getuigt van wijsheid. De stijl van het bijbelboek is poëzie. Dat is samengeperste taal: veel zeggen met slechts enkele woorden. Poëzie vraagt erom nadenkend, overdenkend, beschouwend te worden gelezen. Poëzie is dubbelzinniger dan proza, eerder voor meer uitleg vatbaar. Je moet er meer moeite voor doen om wat je leest te begrijpen. Daar komt nog bij dat Spreuken een verzameling van spreuken is, waarin weinig verband is te ontdekken. Het boek is daarom weinig geliefd en betrekkelijk onbekend. Terwijl je door Spreuken te lezen rijk gezegend kunt worden. Daarom bespreekt dr. Henk Post het boek Spreuken in 52 hoofdstukjes. De eerste negen hoofdstukken behandelt hij integraal evenals het laatste hoofdstuk. De tussenliggende hoofdstukken bespreekt hij door steeds een selectie van spreuken te maken op grond van een thema. Op deze manier gaat het bijbelboek voor de lezer open, is het uitermate geschikt voor bijbelstudie, voor stille tijd en voor bespreking door een bijbelkring. Dr. Henk Post schreef eerder Job. Een geloofsheld strijdt om recht, Prediker. Hoe wijsheid het leven voordeel brengt en De Bergrede. Geloof voor het dagelijks leven. Hij studeerde bedrijfskunde en theologie, heeft gewerkt in het bedrijfsleven en de kerk, en is gepromoveerd in de economie, de theologie, de letteren en de rechten. Hij publiceert regelmatig artikelen, treedt op als spreker en gaat voor in zondagse kerkdiensten. 

 

 

Trefwoorden