Spreuken en onderwijs

14 februari 2022

Spreuken en onderwijs

In Ecclesia, nr. 3, 2022, staat het artikel “Spreuken en onderwijs” van dr. R. Toes. Dit is een vervolg op de presentatie november 2021 van het nieuwste boek van dr. Henk Post: Spreuken. Groeien in wijsheid. Bij de presentatie van dit boek zijn reflecties verzorgd door dr. Jurrien Mol (oudtestamenticus en predikant te Opeinde, Nijega, De Tike) en dr. Richard Toes, voorzitter van het College van Bestuur van de scholengemeenschap het Wartburg College in Rotterdam. In nr. 2 van Ecclesia stond een bewerking van de voordracht van dr. Mol. In nr. 3 plaatste de redactie een artikel dat een bewerking is van de voordracht van dr. Toes. Beide artikelen zijn belangrijk voor het actuele verstaan van het ondergewaardeerde Bijbelboek Spreuken. Als onderwijsman uit de praktijk brengt dr. Toes in dit artikel enige overwegingen naar voren brengen over de waarde van Spreuken voor het onderwijs en het opvoeden van onze kinderen en jongeren.

https://drhenkpost.nl/wp-content/uploads/2022/02/Spreuken-en-onderwijs-dr.-R.-Toes-Ecclesia-nr.-3-2022.pdf

Trefwoorden