Publicaties van

dr. Henk Post

Publicaties DR. HENK POST

Dr. Henk Post, Bestaanszekerheid, Confessioneel Credo, nr. 18, 19 oktober 2023.

Dr. Henk Post, Hooglied onderwijst liefde zoals in schepping bedoeld, Reformatorisch Dagblad, 2 mei 2023.

Dr. H. Post, Johannes 21:19: Volg Mij!, Ecclesia, nr. 8, 20 april 2023.

Dr. Henk Post, Hooglied. Liefde sterk als de dood, Brevier 2023.

Dr. Henk Post, Laat hij mij kussen!, Confessioneel Credo, nr. 18, 20 oktober 2022.

Dr. Henk Post, Klimaatcrisis stelt rechtsstaat op de proef, Reformatorisch Dagblad, 31 augustus 2022.

Dr. H. Post, Is de coronacrisis een oordeel van God?, Ecclesia, nr. 6, 24 maart 2022.

dr. Henk Post, Biddag: “Weet wat je doet als je naar het huis van God gaat”, Confessioneel-Credo, nr. 4, 24 februari 2022.

dr. Henk Post, Verklaring Openbaring grondig, maar overtuigt niet, Reformatorisch Dagblad, 21 januari 2022.

dr. Henk Post, Spreuken. Groeien in wijsheid, Brevier 2021.

dr. Henk Post, Hoe gaan we de gemeente weer opbouwen? , Confessioneel-Credo, nr. 14, 5 augustus 2021.

dr. Henk Post, Als de schuld mij benauwt, Confessioneel-Credo, nr. 6, 18 maart 2021.

Dr. Henk Post, Forum voor Democratie diep in de genen antigodsdienstig, Reformatorisch Dagblad, 10 december 2020.

Dr. Henk Post, De Bergrede. Geloof voor het dagelijks leven, Brevier 2020.

dr. Henk Post, Wijsheid voor de president, Confessioneel-Credo, nr. 19, 22 oktober 2020.

Dr. H.A. Post, Immanuel Dagoverdenkingen 2021, 17-31 mei, 1-16 december, Royal Jongbloed 2020.

dr. Henk Post, Een bekroning en een bemoediging, Confessioneel-Credo, nr. 10, 14 mei 2020.

dr. Henk Post, Vrijheid in een dwaas land, Confessioneel-Credo, nr. 10, 14 mei 2020.

Henk Post en Bert van Veluw (red.), 12 Artikelen over Voltooid Leven, Kokboekencentrum 2020.

Dr. H.A. Post, Preekschetsen Job (5 stuks), Preekwijzer, 2019-2020.

Dr. Henk Post, Prediker. Hoe wijsheid het leven voordeel brengt, Brevier 2019.

Dr. H. Post, Gerechtigheid en recht, Ecclesia, nr. 24, 30 november 2019.

Dr. H. Post, Wie gaat voorop in je leven?, Ecclesia, nr. 23, 16 november 2019.

Dr. Henk Post, Laat op Israelzondag Romeinen 9-11 niet ongelezen, Reformatorisch Dagblad, 5 oktober 2019.

dr Henk Post, Israelzondag: heb met Israel de HEER lief!!, Confessioneel, nr. 17, 26 september 2019.

dr Henk Post, Ten Brinke heroverweegt klassieke erfzondeleer, Confessioneel, nr. 12, 20 juni 2019.

dr Henk Post, 4 en 5 mei – vrijheid als geschenk en uitdaging, Confessioneel, nr. 09, 2 mei 2019.

dr Henk Post, Dien elkaar – en hoe dan?, Confessioneel, nr. 08, 18 april 2019.

dr Henk Post, De verkiezing van de gemeente: de visie van Barth op de ecclesia, Confessioneel, nr. 06, 21 maart 2019.

Henk Post, Job: een geloofsheld strijdt om recht, GroeiMagazine, maart 2019, p. 73-77.

Dr. H. Post, Het Koninkrijk Gods gekomen met kracht, Ecclesia, nr. 4, 23 februari 2019.

dr Henk Post, ‘400 jaar Dordt’ vraagt om herlezing Romeinen 9 (II), Confessioneel, nr. 01, 10 januari 2019.

dr Henk Post, Was Maria een draagmoeder?, Confessioneel, nr. 23, 20 december 2018.

dr Henk Post, “Jakob heb Ik liefgehad, Esau heb ik gehaat”, Confessioneel, nr. 22, 6 december 2018.

dr Henk Post, ‘400 jaar Dordt’ vraagt om herlezing Romeinen 9 (I), Confessioneel, nr. 21, 22 november 2018.

dr. Henk Post, Baseer leer uitverkiezing niet op Romeinen 9, Reformatorisch Dagblad, 29 oktober 2018.

dr Henk Post, De revolutie van Jezus’ kruis, Confessioneel, nr. 19, 25 oktober 2018.

dr. Henk Post, Opdracht aan kerk maakt verbondenheid met Israël onopgeefbaar, Reformatorisch Dagblad, 16 oktober 2018.

Dr Henk Post, Als gelijkheid heerst over vrijheid, Zicht, 2018-3, p. 32-36.

dr Henk Post, Een alert vanaf Patmos, Confessioneel, nr. 17, 27 september 2018.

Dr. H. Post, Soevereiniteit zonder beginsel?, Ecclesia, nr. 13, 30 juni 2018.

Henk Post, Een gespannen relatie. De SGP en de vrouw, in: Hans Vollaard en Gerrit Voerman, Mannen van Gods Woord. De Staatkundig Gereformeerde Partij 1918-2018, Verloren 2018.

Dr Henk Post, Oefening in stil worden, Confessioneel, nr. 6, 22 maart 2018.

Dr. Henk Post, Laat zinsnede over doop en besnijdenis in doopformulier ongemoeid, Reformatorisch Dagblad, 12 maart 2018.

Dr. Henk Post, Behemoth en Leviathan staan onder Gods bestuur, Reformatorisch Dagblad, 8 februari 2018.

Henk Post, Grondwetspatriottisme in een rechtsgemeenschap: de rol van religie en levensovertuiging, Christen Democratische Verkenningen, Winter 2017, p. 149-154.

Dr. Henk Post, JOB. Een geloofsheld strijdt om recht, Brevier 2017.

Dr Henk A. Post, De slag om het hart, Confessioneel, nr. 19, 19 oktober 2017.

Dr Henk Post, Wat belijden wij met de Twaalf Artikelen?, (1) en (2), Confessioneel, nrs 17 en 18, 21 september en 5 oktober 2017.

Dr Henk A. Post, Wie bedwingt de natuurkrachten?, Confessioneel, nr. 17, 21 september 2017.

Dr Henk A. Post, En toch kerkgroei …, Confessioneel, nr. 16, 7 september 2017.

Dr Henk A. Post, De tijd van onwetendheid voorbij, Confessioneel, nr. 15, 17 augustus 2017.

Dr Henk A. Post, Wie tolereert, lijdt pijn, Confessioneel, nr. 15, 17 augustus 2017.

Dr Henk A. Post, Vereer geen andere goden, Confessioneel, nr. 14, 27 juli 2017.

Dr. H.A. Post, Herkend!, Ecclesia, nr. 14, 8 juli 2017.

Dr Henk A. Post, Conflict om het geweten, Confessioneel, nr. 12, 15 juni 2017.

Dr Henk A. Post, Wie gelooft en gedoopt is, zal worden gered …, Confessioneel, nr. 10, 11 mei 2017.

Dr Henk A. Post, Niet vallen maar binnengaan, Confessioneel, nr. 9, 27 april 2017.

Dr Henk A. Post, Onze Vader – Christelijk spreken over God, (1) en (2), Confessioneel, nrs 6 en 7, 16 en 30 maart 2017.

Dr H. Post, Een gebed om heiliging. 1 Thessalonicenzen 5:23-24, Ecclesia, nr. 4, 18 februari 2017.

Dr Henk A. Post, 2 Petrus 3:10: van oud naar nieuw, (1) en (2), Confessioneel, nrs 1 en 2, 5 en 19 januari 2017.

Dr Henk Post, De Zon der gerechtigheid brengt verhoging, Zicht, 2016-4, p. 39-44.

Dr Henk A. Post, Wie zorgt voor brood?, Verkocht, gestuurd: hoezo voltooid leven?, Te mooi om waar te zijn, Ik sterf maar God, Confessioneel, nrs 19,20, 22, 21, jaar 2016.

Henk Post & Bart Bouter, Zondagssluiting – kijk anders, Nederlands Dagblad, 3 oktober 2016.

Dr Henk A. Post, Job: een strijder in het geloof, Job in de wachtkamer, De doorbraak in Jobs geloofsleven, Job wordt getroost, Heeft Job werkelijk berouw?, Confessioneel, nrs 13, 14, 16, 17, 18, jaar 2016.

Henk Post, We zijn burgers van een seculiere staat, Reformatorisch Dagblad, 5 maart 2016.

Dr. Henk A. Post, Vrijheid van godsdienst en onderwijs in het geding, Confessioneel, nr. 3, 4 februari 2016, nr. 4, 18 februari 2016.

Henk A. Post, Pluriformiteit niet onderdrukken maar respecteren, Zicht, 2015-3, p. 18-23.

Henk Post, Vrijheid van godsdienst in een democratische samenleving. Het recht van de individuele persoon in een spanningsveld van rechten en vrijheden, ´Boom Juridische uitgevers 2014.

Henk Post & Gerhard van der Schyff (red), Godsdienstvrijheid in de Nederlandse rechtsorde. Nationale en Europese perspectieven, Wolf Legal Publishers 2014.

Henk Post, Godsdienstvrijheid aan banden. Een essay over het probleem van de godsdienst in het publieke domein, Wolf Legal Publishers 2011.

Henk Post, Soevereiniteit in eigen kring plooit pluriforme samenleving, Tijdschrift voor Religie, Recht en Beleid, 2011 (2), 3, pag. 52-71.

Henk Post, Gelijkheidsbeginsel botst met soevereiniteit in eigen kring, Sophie, nr. 5, oktober 2011, pag. 21-25.

Henk Post, Gelijkwaardigheid in de christendemocratische traditie: een parlementair-historisch perspectief, Christen Democratische Verkenningen, zomer 2011, pag. 72-80.

Dr. H. Post, Overheidsgeld voor religieuze organisaties, Openbaar Bestuur, nummer 5, mei 2011, pag. 32-36.

Henk Post, Gelijkheid als nieuwe religie. Een studie over het spanningsveld tussen godsdienstvrijheid en gelijkheid, Wolf Legal Publishers 2010.

Henk Post, Kerkelijk werker uit spagaat?, Kerk en Werk, 64ste jaargang nummer 2, april 2010, pag. 6-7.

Dr. Henk Post, Pas op met jammerklachten over SGP-uitspraak Hoge Raad, Reformatorisch Dagblad, 24 april 2010.

Dr. Henk Post, Ingreep Hoge Raad bij SGP was niet nodig, Nederlands Dagblad, 16 april 2010.

Dr. Henk Post, Vrouwen op SGP-lijst: een kwestie van tijd, Trouw, 15 april 2010.

Dr. Henk Post, Cohen verre te verkiezen boven Wilders, Reformatorisch Dagblad, 29 maart 2010.

Dr. Henk Post, Christelijke overheid strijdig met democratie, Reformatorisch Dagblad, 16 februari 2010.

Henk Post, Partij met een uniek vrouwenstandpunt, Openbaar Bestuur, nummer 2, februari 2010, pag. 9-13.

Henk Post, In strijd met de roeping der vrouw. De Staatkundig Gereformeerde Partij en het vrouwenkiesrecht, Groen 2009.

Dr. Henk Post, Geloven wat je wilt, maar doen wat Plasterk zegt, Nederlands Dagblad, 12 mei 2009.

Henk Post, Plasterk schendt het gelijkheidsideaal, Nederlands Dagblad, 5 mei 2009.

Dr. Henk Post, Positie kerkelijk werker in PKN blijft onduidelijk, Nederlands Dagblad, 30 april 2009.

Dr. Henk Post, Adder onder het gras van inclusieve neutraliteit, Reformatorisch Dagblad, 29 april 2009.

Henk Post, Moslim moet rechtsstaat erkennen, Nederlands Dagblad, 15 april 2009.

Dr Henk Post, Aantrekkelijkheid ambt duur betaald, Reformatorisch Dagblad, 7 april 2009.

Dr. Henk Post, Christen moet ook homohuwelijk sluiten, Nederlands Dagblad, 24 februari 2009.

Dr. Henk Post, Zorgvuldig luisteren niet genoeg, Reformatorisch Dagblad, 2 september 2008.

Henk Post, Positie kerkelijk werker in protestantse traditie onduidelijk en onbevredigend, Nederlands Tijdschrift Kerk en Recht, 1 (2008), pag. 1-20.

Henk A. Post, De kerkelijk werker en het ambt, Kok 2006.

H.A. Post, The rise and fall of Baan Company, in: Johnson, Scholes, Whittington, Exploring Corporate Strategy, Harlow: Prentice Hall (seventh edition) 2005.

Dr. H.A. Post, Toelatingsbeleid scholen niet los van bestaansrecht, Reformatorisch Dagblad, 7 mei 2004.

Henk A. Post & Harry R. Commandeur, Baan Company’s Corporate Web Strategy – An Effort to Reach Main Street, Rotterdam: Erasmus Research Institute of Management, ERS-2004-019-STR.

H. Post & W. Hulsink, Baan Company: The Rise and Fall of its Ambitious but Risky Web Strategy, ECCH Collection, The European Case Clearing House 2002, 802-021-1.

H.A. Post, A Case Study – Built to last: why Baan continues to be successful, International Journal of Technology Management, 2000, Vol. 19, No. 6, pag. 638-658.

H.A. Post, C. Wilderom & S.W. Douma, Internationalization of Dutch accounting firms, The European Accounting Review 7:4, 1998, pag. 697-707.

P. Wenzel & H.A. Post (eds), Business Computing mit Baan, Braunschweig/Wiesbaden: Vieweg Gabler 1998, ISBN 3 528 05684 3.

H.A. Post, Building a Strategy on Competences, Long Range Planning, Vol. 30, 1997, pag. 733-740.

H.A. Post & N.B.J. van der Rijst, A Dynamic Approach in Information System Development, in: W. Gregory Wojtkowski et al. (eds), Systems Development Methods for the Next Century, pag. 545-558, New York: Plenum Press 1997, ISBN 0 306 45693 1.

H.A. Post, Modularity in Product Design, Development, and Organization: A Case Study of the Baan Company, in: Ron Sanchez & Aimé Heene (eds), Strategic Learning and Knowledge Management, 1997, pag. 189-208, Chichester: John Wiley, ISBN 0 471 96881 1.

H.A. Post, Internationalization and Professionalization in Accounting Services – The Cases of BDO Binder and BDO CampsObers, in: Yair Aharoni & John D. Forsyth (guest editors), Global Strategic Alliances among Service Organizations, International Studies of Management & Organization, 1996, Vol. 26, No. 2, pag. 80-103.

H.A. Post, Modularity in product & service design and organization – the Baan Company, Paper gepresenteerd op de 16th Annual International Conference of the Strategic Management Society, Track 8 Paper session: Applying a Competence-Based Strategy Theory, Phoenix (Arizona, VS) 1996.

H.A. Post, Hergebruik van software biedt moderner en goedkoper informatiesysteem, Controllers Magazine 10, 3, Juni 1996, pag. 56-59.

R.M. van Es & H.A. Post, Dynamic Enterprise Modeling ¾ A paradigm shift in software implementation, Deventer: Kluwer 1996, ISBN 90 267 25787.

H.A. Post, Ongoing Innovation – the way we built Baan, Barneveld: Baan Business 1996, ISBN 90 802988 3 2.

H. A. Post, Internationalization of Professional Services, 21th Annual Conference of the European International Business Academy, Session W11, Urbino 1995.

H.A. Post, The Competence-Based Strategy of Baan Company – A Case Study, Paper gepresenteerd op de Third International Workshop on Competence-based Competition, Gent 1995.

H.A. Post, Internationalisatie van professionele-dienstverlening – een onderzoek onder grote Nederlandse accountantskantoren en softwareondernemingen, Veenendaal 1995, ISBN 90 90080025 2.

H.A. Post, Globalization and professionalism of services: The case of BDO, The proceedings of the European Business Conference, Nottingham 1994.

B.W. van de Ven & H.A. Post, Economische en communicatieve rationaliteit van het beroep van openbaar accountant, De Accountant 8, 1994, pag. 552-558.

H.A. Post, Internationalization of the big Dutch software service firms, Tweede NVAM-Congres Referaten (Session 5: International management), Antwerpen: NVAM/Universitair Centrum Antwerpen 1994.

H.A. Post, The internationalization of the big Dutch accounting firms – Motives, Entry Modes and Structures, in: V.C. Simoes (ed.), International business and Europe after 1992, Proceedings of the 19th Annual Conference of the European International Business Association, Vol. 1, pag. 375-399, Lissabon: CEDE 1993.

H.A. Post, Internationalisatie van dienstverlenende ondernemingen, Maandblad voor Accountancy en Bedrijfseconomie, 66, 1992, 9, pag. 420-427.

H.A. Post (red.), De praktijk van de buy-out – handleiding voor het verzelfstandigen van ondernemingen en bedrijfsactiviteiten, Samsom 1987.