Prediker preekt vreugde in leven vol ijdelheid

7 december 2019

Prediker preekt vreugde in leven vol ijdelheid

De schrijver van het Bijbelboek Prediker is helemaal niet pessimistisch, vindt dr. Henk Post. „Alles is ijdel, maar niet als je de Heere vreest. Door heel het boek loopt de vreugde van het leven met God.” Dr. Post presenteerde vrijdag in Veenendaal zijn boek ”Prediker. Hoe wijsheid het leven voordeel brengt”. Na vier promoties verdiepte dr. Post –bedrijfskundige en theoloog– zich in verschillende Bijbelboeken: eerst Job, en nu Prediker. Hij typeerde Prediker als „een wijsheidsleraar met een pedagogische aanpak.” „Hij wil laten zien dat een leven zonder de vreze des Heeren een ijdel leven is. Hoe eerder je de Heere gaat vrezen, hoe meer voordeel je dat gaat brengen. Door het hele boek heen is er de aansporing: Heb ontzag voor God, vertrouw op God, heb de Heere lief. Alleen het geloof in God redt je van de zinloosheid van het leven en redt je in het oordeel dat over alle mensen komt.” Aldus schrijft dr. Klaas van der Zwaag in het Reformatorisch Dagblad van zaterdag 7 december 2019. Lees hier het artikel Prediker preekt vreugde in leven vol ijdelheid. Een reflectie gaf prof. dr. Jan Hoek, deze is als pdf-document te downloaden.

https://drhenkpost.nl/wp-content/uploads/2019/12/Reflectie-prof.-dr.-Jan-Hoek-Prediker.pdf

Trefwoorden