Prediker – Een bijzonder boek van een bijzondere schrijver

5 juni 2020

Prediker – Een bijzonder boek van een bijzondere schrijver

Dr. R. van Kooten publiceert in het Kerkblad van de Hersteld Hervormde Kerk van 4 juni 2020 zijn bespreking van het boek over Prediker van dr. Post. Hij schrijft onder meer het volgende:

Post behandelt de twaalf hoofdstukken van Prediker in 52 korte stukken van 4-6 pagina’s. Wat dat betreft leent het zich uitstekend om ‘s avonds voor het afsluiten van de dag als dagboek gebruikt te worden. Ik zou dit zelfs van harte willen aanbevelen, omdat het makkelijk leest en tegelijk veel Bijbelse ‘doorkijkjes’ in de Schrift aanreikt. Bij de behandeling van het woord ijdel wijst hij ook op Paulus als hij schrijft dat ‘de schepping aan de ijdelheid onderworpen is’ (Rom. 8:20). Post gaat tekst voor tekst langs in een doorlopend, boeiend verhaal. Hij brengt de onderwerpen en onderdelen soepel
in verbinding met onze tijd. Hij tekent de tijdgeest trefzeker en weet in één alinea bepaalde zaken helder neer te zetten. Ik kan dit boek van harte bij u aanbevelen. Het is heel geschikt voor persoonlijke Bijbelstudie en meditatie en ook een Bijbelkring zou er veel vreugde aan kunnen beleven. En voor predikanten kan het een goede handreiking zijn bij de voorbereiding van preken. Op deze wijze kan dit boek er misschien voor zorgen dat er meer uit de wijsheidsliteratuur gepreekt wordt.

Het volledige artikel wordt op aanvraag via de mail toegezonden.

Trefwoorden