Nieuws / blog

Het strengste asielbeleid ooit – volgens de Bijbel

Het strengste asielbeleid ooit – volgens de Bijbel

Nederland wordt op nationaal niveau geconfronteerd met diverse uitdagingen die je kunt aanduiden als een crisis. Het woord "crisis" heeft iets benauwends, je wilt ervan verlost worden. Hoewel je dit in de politiek nooit zeker weet, want er bestaan verborgen agenda's....

Lees meer
Universiteit: laat outputmodel los

Universiteit: laat outputmodel los

Collegevoorzitter Annetje Orlow van de Universiteit Leiden zei in een interview als universiteit steken te hebben laten vallen (NRC, 14 mei 2024). Het gesprek ging over het langdurig grensoverschrijdend gedrag van een hoogleraar archeologie. Zij en haar echtgenoot...

Lees meer
Weersta tijdgeest door gerichtheid op wederkomst

Weersta tijdgeest door gerichtheid op wederkomst

Onder deze titel schreef dr. Post een opinie-artikel in het Reformatorisch Dagblad van 18 mei 2024. Hij stelt de vraag: Hoe moeten we als christenen op de tijdgeest reageren? Zijn antwoord is: Door het zelfbeeld van de nieuwtestamentische gemeente terug te winnen. Die...

Lees meer
Dr. Post publiceert drie preekschetsen op Theologie.nl

Dr. Post publiceert drie preekschetsen op Theologie.nl

Preekschets Matteüs 9:14-17: Jezus' komst: wat ophoudt en wat voortduurt 9:17 Evenmin giet men jonge wijn in oude leren zakken. Anders scheuren de zakken, dan wordt de wijn verspild en gaan de zakken verloren. Maar gaat de jonge wijn in nieuwe zakken, dan blijven...

Lees meer
Poëzie van een verliefd stel

Poëzie van een verliefd stel

In Confessioneel Credo van 19 oktober 2023 staat een bespreking van het boek van dr. Post, Hooglied. Liefde sterk als de dood. Dit artikel is geschreven door de oudtestamenticus en predikant dr. Wim de Bruin. Samengevat is zijn mening: "De auteur kiest voor een...

Lees meer

Trefwoorden