‘Kerkelijk werker, die naam is waardeloos.’

4 april 2023

‘Kerkelijk werker, die naam is waardeloos.’

In het Nederlands Dagblad van 1 april 2023 staat een artikel met als kop: Kerkelijk werkers vragen helderheid over wat ze waard zijn. In dit artikel is een interview verwerkt mer dr. Henk Post. Van hem staat een quote in het artikel: ‘Kerkelijk werker, die naam is waardeloos. Ze doen hetzelfde werk als een dominee, noem hen dan ook zo.’ Dit komt uit een uitgebreider citaat: ‘In mijn proefschrift betoog ik al: neem de kerkelijk werker op in de ambtsstructuur’, stelt Henk Post. ‘Ik benader het als organisatievraagstuk, maar de kerk benadert het als theologisch vraagstuk, dat schiet niet op.’ Post pleit ervoor om zowel de academische als de hbo-theoloog ‘predikant’ te noemen. ‘De naam kerkelijk werker is een waardeloze oplossing. Intrinsiek gaat het om dezelfde baan, dan moet het ook zo heten. Noem het dan junior en senior predikant.’ Post meent dat de synode nu moet doorpakken en de positie van de kerkelijk werker ‘fundamenteel regelen’. En dan graag het hele pakket. ‘Ambtelijke positie, structuur, opleiding, beloning. Dat kan men veel beter afstemmen.’

Trefwoorden