Het strengste asielbeleid ooit – volgens de Bijbel

13 juni 2024

Het strengste asielbeleid ooit – volgens de Bijbel

Nederland wordt op nationaal niveau geconfronteerd met diverse uitdagingen die je kunt aanduiden als een crisis. Het woord “crisis” heeft iets benauwends, je wilt ervan verlost worden. Hoewel je dit in de politiek nooit zeker weet, want er bestaan verborgen agenda’s. In elk geval is duidelijk dat we in Nederland een serieus probleem hebben met de opvang van asielzoekers. Nederland heeft een nationale cultuur die sterk is beïnvloed door het christendom. De over het hele land verspreide kerktorens symboliseren dit bij uitstek. Christelijke waarden en normen zijn ons niet vreemd. Daarvan is nog altijd veel herkenbaar in de Nederlandse politiek en het openbaar bestuur. In de oorsprong van Nederland als natie heeft meegespeeld dat ons land gastvrijheid bood aan vluchtelingen, waaronder belijders van het protestantse geloof met een vreemde nationaliteit en Joden. Nederland werd bevrijd van het juk van de Spaanse, rooms-katholieke tirannie. In ons nationale volkslied is dit helder verwoord. Actueel is dat vier politieke partijen een coalitieakkoord hebben gesloten met daarin opgenomen, wat zij zelf noemen “het strengste asielbeleid ooit”. Dit komt neer op het op alle mogelijke manieren beperken van de asielinstroom en van steun aan vreemdelingen die in ons land verblijven. Maar de HEERE leert ons in zijn Woord een ander streng asielbeleid. Lees het artikel via de link.

https://drhenkpost.nl/wp-content/uploads/2024/06/Ecclesia-13-juni-2024-nr-12.pdf

Trefwoorden