Godsdienstvrijheid aan banden

2 november 2011

Godsdienstvrijheid aan banden

Godsdienstvrijheid aan banden. Een essay over het probleem van de godsdienst in het publieke domein, is in november 2011 verschenen.

Op de achterzijde van de omslag staan aanbevelingen van prof. Ernst Hirsch Ballin en prof. Paul Frissen.

Ernst Hirsch Ballin, hoogleraar Tilburg University en Universiteit van Amsterdam en oud-minister van Justitie schrijft: ‘Sommigen hoopten en velen verwachtten dat religie geleidelijk aan uit het Nederlandse openbare leven zou verdwijnen. In het eerste decennium van de 21ste eeuw is echter het tegendeel gebeurd. De rol van religie staat centraal in het openbare debat. De belangrijkste scheidslijn lijkt dwars door alle stromingen heen te lopen, namelijk die tussen openheid en tolerantie aan de ene kant, en uitsluiting en fanatisme aan de andere kant. In de huidige, nu eens heftige, dan weer subtiele discussie is het nieuwe boek van Henk Post een aanwinst voor ieder die zich voor de argumentatielijnen interesseert. Hij onderzoekt de rol van religie in het publieke domein, zoals die door grondrechten wordt beschermd en begrensd. In dit verrassend veelzijdige boek volgt Henk Post schrijvers en politieke en religieuze leiders op de voet. Ook wie hem in zijn beoordelingen niet overal volgt, zal zijn heldere analyses als een welkome gids waarderen.’

Paul Frissen, decaan en bestuursvoorzitter Nederlandse School voor Openbaar Bestuur en hoogleraar bestuurskunde Tilburg University schrijft: ‘In zijn nieuwe boek geeft Henk Post een even doorwrochte als principiële analyse van het beginsel van de godsdienstvrijheid. Met een keur aan argumenten verwerpt hij de in intellectuele kring dominante seculariseringsthese. Religie is allerminst uit het publiek domein verdwenen. Sterker nog, de multiculturele migratiesamenleving die Nederland – ondanks alle politieke geweeklaag – is geworden wordt opnieuw indringend geconfronteerd met religie als publiek fenomeen. Het debat over zichtbare uitingsvormen van religie, zoals minaret, boerka en ritueel slachten, raakt door een al te strikte interpretatie van de scheiding van kerk en staat aan fundamentele vrijheden. Posts boek is een verademing in deze tijden van populistische vertogen over gedeelde identiteit en geschiedenis, die miskennen dat Nederland een land is gebouwd op verschil, niet in de laatste plaats op religieus verschil.’
Godsdienstvrijheid aan banden. Een essay over het probleem van de godsdienst in het publieke domein wordt uitgegeven door Wolf Legal Publishers. De prijs is € 19,95. Het ISBN nr. is 978-90-5850-728-0. Het boek telt 294 pagina’s.

Trefwoorden