Gelijkwaardigheid in de christendemocratische traditie

28 juli 2011

Gelijkwaardigheid in de christendemocratische traditie

Onder het opschrift ‘Gelijkwaardigheid in de christendemocratische traditie: een parlementair-historisch perspectief’ verscheen van dr. Post een historisch onderzoek over de wijze waarop het CDA in zijn bestaan is omgegaan met het gelijkheidsbeginsel. Een van zijn conclusies is dat deze politieke partij gezocht heeft naar een balans met de klassieke vrijheidsrechten. Dit gebeurde in navolging van haar voorlopers die daarin al een traditie opgebouwd hadden. Daarbij heeft het CDA met zijn standpuntbepalingen ingespeeld op de maatschappelijke en politieke ontwikkelingen. De partij bewandelde een tussenweg bij de uit het gelijkheidsbeginsel voortvloeiende wetgeving, die tegemoet kwam aan de zedelijke behoeften van het volk en waarbij het evenwicht met de klassieke grondrechten werd bewaard. Het onderzoek is gepubliceerd in  het zomer 2011-nummer van Christen Democratische Verkenningen (pag. 72-80) dat als thema heeft: de last van gelijkheid.

Trefwoorden