CV Dr. Henk Post

CV

Na zijn studie Bedrijfskunde aan de Erasmus Universiteit Rotterdam heeft dr. Henk Post enkele jaren gewerkt in de managementjournalistiek. Vervolgens heeft hij zich zelfstandig gevestigd als consultant. Bij het uitvoeren van zijn opdrachten werkte hij onder meer samen met gerenommeerde bureaus als Mock, Bennis en Boetes’. Hij werkte voor klanten als KPMG, PricewaterhouseCoopers, Martinair, uitzendorganisatie Start en Volmac Software Groep. In de tweede helft van de jaren 1980 trad hij als public relations adviseur in dienst van deze beursgenoteerde softwareonderneming. In 1991 maakte hij de overstap naar de universitaire wereld. Hij werd universitair onderzoeker & docent aan de Universiteit van Tilburg op het gebied van internationaal management. Op 10 maart 1995 promoveerde hij in de economische wetenschappen aan deze universiteit op een onderzoek naar internationalisatie van zakelijke dienstverlening, namelijk van accountantskantoren en softwarebedrijven.

Inmiddels was hij in dienst getreden van een softwareonderneming die in datzelfde jaar beursgenoteerd werd, Baan Company. Hij werkte in advies- en managementfuncties op het gebied van communicatie en opleiding. Hij schreef of redigeerde diverse publicaties, waaronder boeken die het product of de geschiedenis en strategie van het bedrijf beschrijven, en verzorgde gastcolleges en lezingen in binnen- en buitenland.

In 1999 heeft hij zich weer zelfstandig gevestigd. Daarnaast studeerde hij theologie aan de Christelijke Hogeschool Ede, waar hij in 2003 afstudeerde op een onderzoek inzake de positie van de kerkelijk werker. Op ditzelfde onderwerp promoveerde hij in de theologie op 24 oktober 2006 aan de Vrije Universiteit te Amsterdam. Op dezelfde dag vond een druk bezocht symposium plaats op De Vanenburg te Putten.

Zijn derde promotieonderzoek is een historisch onderzoek met als thema “de Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP) en het vrouwenkiesrecht”. Hierop promoveerde hij in 2009 in de letteren aan de Vrije Universiteit. Hij laat hierin de ontwikkeling zien die de SGP sinds haar oprichting in 1918 heeft doorgemaakt. Daaruit blijkt dat het godsdienstig gemotiveerde vrouwenstandpunt vanaf het begin in beweging is geweest door de emancipatie van de vrouw in de samenleving. 

In het verlengde van dit onderzoek heeft dr. Post een staatsrechtelijk onderzoek uitgevoerd op het terrein van de godsdienstvrijheid. De SGP-casus maakt hiervan deel uit. Zijn vierde promotieonderzoek heeft hij afgerond in 2014. Vrijheid van godsdienst en levensovertuiging is een controversieel recht in onze moderne, democratische samenleving. Rond de uitoefening van dit recht doen zich allerlei conflicten voor. In zijn dissertatie behandelt dr. Post een aantal kwesties, waarbij christelijke, joodse of islamitische gelovigen zijn betrokken.

Sindsdien is hij vooral actief op het terrein van theologie en geloof. Hij schreef de boeken JOB. Een geloofsheld strijdt om recht en Prediker. Hoe wijsheid het leven voordeel brengt. Hij redigeerde de bundel 12 Artikelen over Voltooid Leven. Zijn meest recente boek is De Bergrede. Geloof voor het dagelijks leven. Daarnaast gaat hij voor in de zondagse eredienst in de Protestantse Kerk in Nederland en verzorgt hij lezingen.