Dr. Post publiceert drie preekschetsen op Theologie.nl

19 december 2023

Dr. Post publiceert drie preekschetsen op Theologie.nl

Preekschets Matteüs 9:14-17: Jezus’ komst: wat ophoudt en wat voortduurt

9:17 Evenmin giet men jonge wijn in oude leren zakken. Anders scheuren de zakken, dan wordt de wijn verspild en gaan de zakken verloren. Maar gaat de jonge wijn in nieuwe zakken, dan blijven beide behouden.’

Het verhaal begint met de vraag van de leerlingen van Johannes de Doper. Zij vasten. Waarom doen Jezus’ leerlingen dat niet? Hun vraag is over een religieus voorschrift. Ze stellen hun vraag open. Maar je kunt er kritiek in horen op Jezus. Is vasten niet een plicht? De leerlingen van Johannes zijn ervan overtuigd dat het vasten een onderdeel is van de trouw aan God en de wet. Hun vraag betreft het tweemaal per week vrijwillig vasten.  Jezus en zijn leerlingen houden zich niet aan dit zelf opgelegde voorschrift. Vrijwillig mag dit wel. Jezus leert dat als je vast, doe het zo, dat het niemand opvalt. Zie er gewoon verzorgd uit, doe niet zoals de farizeeën, die er een opzichtige vertoning van maken. Jezus antwoordt met metaforen.

Matteüs 22:1-14: Het bruiloftskleed van de liefde

22:10 De dienaren gingen de straat op en brachten alle mensen die ze tegenkwamen bijeen, zowel goede als slechte. En de bruiloftszaal vulde zich met gasten voor de maaltijd.

De gelijkenis is de derde in een serie. We vinden deze alleen bij Matteüs. Jezus roept Israël op het Koninkrijk van God binnen te gaan. De Joodse leiders en de farizeeën weigeren naar Hem te luisteren. Zij keren zich tegen Hem en zien neer op het volk dat zijn gezag wel aanvaardt. Het kernvers is de vraag van de koning aan een van de gasten aan het bruiloftsmaal: Vriend, hoe ben je hier binnengekomen zonder bruiloftskleed? Deze persoon wordt uit de bruiloftszaal verwijderd met als bestemming de uiterste duisternis. Degene die uitnodigt en het bruiloftsfeest gereed gemaakt, is de koninklijke Vader – onze Vader in de hemel. De bruiloft is een beeld voor zijn koninkrijk.

Marcus 2:18-22: Vasten in Jezus’ afwezigheid

2:20 Maar er komt een dag dat de bruidegom bij hen wordt weggehaald, en dan is het hun tijd om te vasten.

Matteüs heeft dit verhaal eveneens (9:14-17). Marcus vertelt dat de leerlingen van Johannes de Doper en de farizeeën vasten. Er komen mensen naar Jezus toe die vragen waarom die vasten en zijn volgelingen niet. Dat lijkt een open vraag. Maar er klinkt kritiek in door. Het antwoord dat Jezus geeft, is dat bruiloftsgasten niet kunnen vasten zolang de bruidegom er is. Dat is zolang Hij in het midden van zijn leerlingen is. Twee voorbeelden geeft Jezus om zijn leerlingen duidelijk te maken hoe ongepast het is op dat moment te vasten, de nieuwe lap en de nieuwe wijn. Jezus brengt een nieuwe orde op aarde.

Trefwoorden