Dr. Post: kies voor één soort predikant

5 oktober 2021

Dr. Post: kies voor één soort predikant

Naar aanleiding van de eerder gehouden synodevergadering van de Protestantse Kerk in Nederland schrijft dr. Post een opiniërend artikel in het Reformatorisch Dagblad van 22 september 2021. Hij pleit voor één soort predikant, gewoon allemaal “dominee” en niet dat de predikant met een hbo-opleiding een andere naam krijgt en een andere positie krijgt in de kerk. De overtuiging van dr. Post is dat de keuze voor twee soorten dienaren van het Woord, de ene in het ambt van predikant (universitaire opleiding) en de andere erbuiten (hbo-opleiding), wringt met het karakter van de kerkelijke organisatie. Het artikel van dr. Post wordt op aanvraag per e-mail toegestuurd.

Trefwoorden