Debat: godsdienstvrijheid aan banden

11 oktober 2011

Debat: godsdienstvrijheid aan banden

DEBAT “GODSDIENSTVRIJHEID AAN BANDEN” D.V. 28 NOVEMBER 2011

Naar aanleiding van de verschijning van mijn boek Godsdienstvrijheid aan banden. Een essay over het probleem van de godsdienst in het publieke domein nodig ik u uit voor de presentatie ervan met een debatbijeenkomst. Godsdienst is controversieel in een geseculariseerde maatschappij. Daardoor wordt de vrijheid van godsdienst bedreigd, ingeperkt, of zelfs aangetast. De remedie is het waarderen en waarborgen van de beginselen van onze democratische rechtsstaat. Daarover gaat het nieuwe boek. De inleiders en paneldeelnemers zijn allen deskundig op dit terrein.

Programma:

14:30              Ontvangst/registratie met koffie/thee
14:50 – 15:20    Rondleiding op locatie door IJsbrand Snoeij
15:30 – 15:50    Opening door dr. Henk Post
15:50 – 16:10    Inleiding door dr. Patrick van Schie
16:10 – 16:30    Inleiding door Marcel ten Hooven
16:30 – 17:30    Paneldiscussie onder leiding van mr. drs. Geert Jan Spijker, waaraan naast de inleiders deelnemen dr. Jurn de Vries en mr. Arnold Weggeman
17:30                Sluiting, borrel met hapje

Inleiders en panelleden:

Dr. Henk Post is de auteur van Gelijkheid als nieuwe religie dat verscheen in 2010. Hij is zelfstandig gevestigd onderzoeker, adviseur, docent en publicist. Post is gepromoveerd in de economische wetenschappen, de theologie en de letteren. Zie voor meer informatie zijn website www.drhenkpost.nl. Dr. Patrick van Schie is directeur van de Prof.mr. B.M. Teldersstichting, een wetenschappelijk bureau ten behoeve van het liberalisme, dat gelieerd is aan de VVD. Van Schie is gepromoveerd op een onderzoek over liberale partijpolitiek en auteur en (mede)redacteur van diverse publicaties over het liberalisme. Marcel ten Hooven is oud-redacteur van Trouw en Vrij Nederland, hij is freelance journalist, en publiceert regelmatig in Nederlands DagbladNRC Handelsblad en De Groene Amsterdammer over (partij)politieke onderwerpen. Hij verzorgde in 2006 met filosoof Theo de Wit het boek Ongewenste goden. Over de publieke rol van religie. Mr. drs. Geert Jan Spijker is medewerker van het Wetenschappelijk Instituut van de ChristenUnie en onder meer de redacteur van de bundel Vrijheid. Een christelijk-sociaal pleidooi. Dr. Jurn de Vries is oud-hoofdredacteur van het Nederlands Dagblad, oud-lid van de Staatscommissie-Thomassen (versterking van de Grondwet) van 2009 tot 2010, lid van het moderamen van het Interkerkelijk Contact in Overheidszaken (CIO), en gepromoveerd op Een theocratisch visioen. De verhouding van religie en politiek volgens A.A. van Ruler. Mr. Arnold Weggeman is adjunct-directeur directie wetgeving bij de Raad van State.

Locatie:

Zorgboerderij ’t Paradijs, Bielderweg 1, 3772 VM Barneveld. Op de volgende pagina treft u de toelichting op de locatie en de routebeschrijving aan.

Aanmelding:

U bent van harte welkom! Meld u s.v.p. zo spoedig mogelijk aan. U kunt zich aanmelden door middel van een e-mailbericht: mail@drhenkpost.nl

Zorgboerderij ’t Paradijs

Paul Baan, voorzitter van het Bestuur van de Noaber Foundation, is degene die deze locatie aangeboden heeft voor de boekpresentatie. Zorgboerderij ’t Paradijs is een maatschappelijke onderneming.  Haar missie is zorgvragers een omgeving te bieden, waarin ze zichzelf kunnen zijn, zelf kunnen werken aan hun eigen gezondheid, en daarbij middenin de samenleving staan. Dit wordt bereikt door het op de boerderij bieden van activerende en ondersteunende begeleiding voor ouderen, autistische kinderen en jongeren en mensen met een burn-out of psychische hulpvraag. Dit betekent dat deze mensen in hun waardigheid worden gerespecteerd en gewaardeerd. Zij krijgen de ruimte. Daardoor is de zorgboerderij, zou je kunnen zeggen, een democratische pluriforme samenleving. Vanwege de waarden die de zorgboerderij koestert, is zij een perfecte locatie voor de presentatie van Godsdienstvrijheid aan banden. Vrijheidsrechten worden vaak beperkt vanuit een bepaald maatschappelijk ideaal en vanuit de idee van de maakbare samenleving. In mijn essay verwerp ik dit. Maakbaarheid van mensen en hun toekomst wordt ook door de zorgboerderij afgewezen. Noaberschap gebaseerd op onderling vertrouwen en respect zijn hierbij de sleutelwoorden en vanuit een dergelijke houding behoort ook de overheid de grondrechten van burgers voluit te respecteren. Paul Baan attendeerde mij op een Twents liedje dat van dezelfde filosofie uitgaat. Het gaat over Janneke die maar geen geschikte man kan vinden om te trouwen. Dan zegt haar vader: ‘het zal wel goed komen, als je het maar de tijd geeft’. De tekst van het liedje is als volgt:

Jannuekn mooi en oarig wich
Met een leeft en knap gezich
Jannuekn was ne leeve deerne
Mer ze bleef nog aalt alleene

Refrein:

Want dee ze hebn wol kreeg ze neet
Dee ze kriegn kon wol ze neet
Dee ze kriegn kon wol ze neet
Wat een verdreet,

En eur va zei ’t kump wal good
A’j der mer de tied too doot

Ook al doert het nog zo lange
Jannuekn maakt oe mer neet bange

Adres en routebeschrijving Zorgboerderij ’t Paradijs:

Adres: Bielderweg 1, 3772 VM Barneveld

Vanuit Ede:

• Neem op de A30 de afslag (nr. 5) industrieterrein Harselaar.
• Aan het einde van de afslag (na 500 m.) slaat u linksaf, de Thorbeckelaan op.
• Daarna neemt u de tweede afslag (na 200 m.) links, de Otelaarseweg.
• Aan het einde van deze weg (na 1 km.) slaat u rechtsaf, de Kallenbroekerweg in.
• Deze weg maakt een bocht naar rechts waarna zich links en rechts bomen bevinden. Even na de bocht neemt u de eerste weg links, de Bielderweg. Aan het begin van de Bielderweg staat een verbodsbord, u kunt echter gewoon de weg inrijden naar de boerderij.

Vanuit Amersfoort/Apeldoorn:

• Neem op de A30 de afslag (nr. 5) industrieterrein Harselaar.
• Aan het einde van de afslag (na 500 m.) slaat u rechtsaf, de Thorbeckelaan op.
• Daarna neemt u gelijk de eerste afslag (na 100 m.) links, de Otelaarseweg.
• Aan het einde van deze weg ( na 1 km.) slaat u rechtsaf, de Kallenbroekerweg in.
• Deze weg maakt een bocht naar rechts waarna zich links en rechts bomen bevinden. Even na de bocht neemt u de eerste weg links, de Bielderweg. Aan het begin van de Bielderweg staat een verbodsbord, u kunt echter gewoon de weg inrijden naar de boerderij.

Trefwoorden