De tirannieke trekken van het gelijkheidsbeginsel

31 december 2021

De tirannieke trekken van het gelijkheidsbeginsel

Dr. Henk Post verzorgde een lezing voor de Guido Academy 2021 over het thema “Gelijkheid” op 29 december 2021. De journalist vatte zijn betoog aldus samen:

Het wetenschappelijk instituut van de SGP dacht na over de reikwijdte van het gelijkheidsbeginsel, dat zo langzamerhand „tirannieke” trekken krijgt.

„De heersende geradicaliseerde toepassing van het gelijkheidsbeginsel beperkt de uitoefening van het recht op vrijheid van godsdienst en levensovertuiging ernstig.”

Dat stelde de Veenendaalse grondrechtkenner dr. Henk Post woensdag tijdens de Guido Academy 2021, een initiatief van het wetenschappelijk instituut van de SGP. Dit jaar stond het thema gelijkheid centraal.

Als het gelijkheidsbeginsel evenwichtig wordt toegepast, zal dit de pluriformiteit van de samenleving en de vrijheid van godsdienst beschermen, aldus Post. De Veenendaalse deskundige maakt zich op dit punt grote zorgen: „Bepaalde waarden kunnen echter een zodanig gewicht krijgen dat deze pluriformiteit wordt bedreigd. De heersende geradicaliseerde toepassing van het gelijkheidsbeginsel beperkt de uitoefening van het recht op vrijheid van godsdienst en levensovertuiging ernstig, en maakt deze eventueel zelfs onmogelijk.” Het beginsel van de neutraliteit van de staat houdt in dat „elke druk van de overheid op de burger om al dan niet tot een bepaalde godsdienstige of levensbeschouwelijke gemeenschap te behoren” wordt uitgesloten.

Volgens Post oefent de overheid momenteel wel degelijk druk uit door een radicale interpretatie van non-discriminatie. Als voorbeeld noemt hij de onderwijsvrijheid: „De overheid zet het onderwijs op reformatorische en andere christelijke scholen onder druk om een bepaalde seksuele moraal te onderwijzen en toe te staan onder docenten en leerlingen. Dit is in strijd met de waardenneutraliteit die je van de overheid mag verwachten.”

Trefwoorden