Boekpresentatie Hooglied

21 maart 2023

Boekpresentatie Hooglied

UITNODIGING BOEKPRESENTATIE

HOOGLIED. LIEFDE STERK ALS DE DOOD

D.V. vrijdagmiddag 21 april 2023 vindt de presentatie plaats van het nieuwe boek van dr. Henk Post: een meditatieve uitleg van het bijbelboek HOOGLIED. Tijdens deze bijeenkomst zullen een reflectie verzorgen:

  • dr. Pieter de Boer, predikant te Sliedrecht (CGK), docent bijbelse theologie, hermeneutiek en exegese Hersteld Hervormd Seminarie
  • dr. Wim de Bruin, predikant te Bleiswijk (PKN), oudtestamenticus
  • dr. Huib Klink, predikant te Hoornaar (PKN), eindredacteur Ecclesia (Orgaan van de St. Vrienden van Dr. H.F. Kohlbrugge), docent filosofie Driestar hogeschool 

De bijeenkomst vindt plaats in de conferentiezaal van Landgoed Groot Zonneoord dat eigendom is van de Noaber Foundation, opgericht door Paul en Mineke Baan. Het adres is Zonneoordlaan 17, 6718 TK Ede. De inloop is van 14:30 tot 15:00 uur – ontvangst met koffie/thee, het formele programma duurt tot uiterlijk 17:00 uur, waarna er gelegenheid is voor ontmoeting met een drankje. Het boek zal dan tevens te koop zijn. U kunt zich aanmelden via deze website. 

HOOGLIED.  Liefde sterk als de dood 

Rechtstreeks vertaald uit het Hebreeuws is de titel “Lied der liederen”, wat betekent: het allermooiste lied. Dit lied gaat over de liefde. Hooglied is een gedicht – een serie gedichten – over een verliefd stel, hun liefde voor elkaar, hun verlangen naar elkaar en hun bewondering van elkaar. Dat bezingen ze. Het jonge stel is op weg naar hun huwelijk, ze leven ernaar toe, zonder dat het al tot een bruiloft komt. Ze verlangen hevig naar de seksuele intimiteit van het getrouwd zijn en overschrijden toch de grenzen niet die gelden voor een ongehuwd stel. Hooglied leert dat verliefdheid meer is dan seks. Het is een sensueel boek. De liefde is mooi maar moet kunnen wachten. Hooglied is een wijsheidsboek over de liefde. tussen twee mensen, die bestaan in de fantasie van de dichter. 

Hooglied mogen we lezen als een uitwerking van de jubelende uitroep van Adam als Eva is geschapen (Genesis 2:23): “Deze is ditmaal been van mijn beenderen, en vlees van mijn vlees! Deze zal vrouw genoemd worden, want uit de man is zij genomen” (HSV)/”Toen riep de mens uit: ‘Dit is ze! Mijn eigen gebeente, mijn eigen vlees en bloed. Vrouw wordt zij genoemd, genomen uit een man'” (NBV21) . Wat in Genesis 2:18-25 wordt meegedeeld, is fundamenteel voor het uitleggen van Hooglied en het doorzien van de bedoeling van dit bijbelboek.  Zo is het boek een prachtig gedicht over de liefde als scheppingsgave. Door de bespreking gaat het bijbelboek voor de lezer open, is het uitermate geschikt voor bijbelstudie, voor stille tijd en voor bespreking door een bijbelkring. De omslag van het boek is als bijlage toegevoegd, klikt u hier.

Dr. Henk Post schreef eerder Job. Een geloofsheld strijdt om recht, Prediker. Hoe wijsheid het leven voordeel brengt, De Bergrede. Geloof voor het dagelijks leven en Spreuken. Groeien in wijsheid. Hij studeerde bedrijfskunde en theologie, heeft gewerkt in het bedrijfsleven en de kerk, en is gepromoveerd in de economie, de theologie, de letteren en de rechten. Hij publiceert regelmatig artikelen, treedt op als spreker en gaat voor in zondagse kerkdiensten. Meer informatie vindt u op deze website..

https://drhenkpost.nl/wp-content/uploads/2023/03/Omslag-Hooglied.pdf

Trefwoorden