Boekbespreking Bijbelverklaring Openbaring

22 januari 2022

Boekbespreking Bijbelverklaring Openbaring

Verklaring Openbaring grondig, maar overtuigt niet

Gert van de Weerd heeft opnieuw een bijzondere Bijbelverklaring het licht doen zien. Hij behandelt alle verzen, tekst voor tekst. Hij geeft de Nieuwe Bijbelvertaling en de Herziene Statenvertaling en voegt er een eigen vertaling aan toe vanuit de grondtekst. Uiteraard vergroot dit het inzicht in de tekst. Daaraan voegt hij toe excursen (toelichtingen over een diversiteit aan onderwerpen) en kanttekeningen (met taalkundige uitleg). Het geheel is zeer grondig. Dit is een gigantisch werk geweest van deze autodidact, zijn vijfde verklaring inmiddels, en hem komt waardering en lof toe. Het boek telt maar liefst 863 pagina’s en is gedrukt op stevig papier, zodat het 2,24 kilo (!) weegt. Van de Weerd zoekt beslist zijn eigen weg, en spreekt ook wel over zijn vertaling als de gecorrigeerde of juiste vertaling. Soms vind ik hem eigenzinnig. Bijvoorbeeld in 12:4 vertaalt hij het Griekse ”ballo” niet met werpen, wat toch de juiste vertaling is, maar kiest hij voor een ander woord om zijn interpretatie van dit vers kloppend te krijgen.

Boekgegevens

Bijbelverklaring Openbaring van Jezus Christus door Johannes, Gert A. van de Weerd; uitg. PMI Boeken; € 59,50

 

https://drhenkpost.nl/wp-content/uploads/2022/01/Verklaring-Openbaring-grondig-maar-overtuigt-niet.pdf

Trefwoorden