Overzicht van: Henk Post

Spreuken en onderwijs

Spreuken en onderwijs

In Ecclesia, nr. 3, 2022, staat het artikel "Spreuken en onderwijs" van dr. R. Toes. Dit is een vervolg op de presentatie november 2021 van het nieuwste boek van dr. Henk Post: Spreuken. Groeien in wijsheid. Bij de presentatie van dit boek zijn reflecties verzorgd...

Lees meer
Boekbespreking Spreuken door dr. Jurrien Mol

Boekbespreking Spreuken door dr. Jurrien Mol

In Ecclesia nr. 2 van 27 januari 2022 bespreekt de oudtestamenticus en kenner van het Bijbelboek Spreuken de jongste publicatie van dr. Post getiteld Spreuken. Groeien in wijsheid. Dr. Mol stelt: Dr. Post schreef zijn nieuwste boek over het Bijbelboek Spreuken. Het...

Lees meer
Boekbespreking Bijbelverklaring Openbaring

Boekbespreking Bijbelverklaring Openbaring

Verklaring Openbaring grondig, maar overtuigt niet Gert van de Weerd heeft opnieuw een bijzondere Bijbelverklaring het licht doen zien. Hij behandelt alle verzen, tekst voor tekst. Hij geeft de Nieuwe Bijbelvertaling en de Herziene Statenvertaling en voegt er een...

Lees meer
De tirannieke trekken van het gelijkheidsbeginsel

De tirannieke trekken van het gelijkheidsbeginsel

Dr. Henk Post verzorgde een lezing voor de Guido Academy 2021 over het thema "Gelijkheid" op 29 december 2021. De journalist vatte zijn betoog aldus samen: Het wetenschappelijk instituut van de SGP dacht na over de reikwijdte van het gelijkheidsbeginsel, dat zo...

Lees meer
Uitnodiging boekpresentatie Spreuken

Uitnodiging boekpresentatie Spreuken

UITNODIGING BOEKPRESENTATIE Dr. Henk Post SPREUKEN. OM TE GROEIEN IN WIJSHEID D.V. vrijdagmiddag 26 november vindt de presentatie plaats van het nieuwe boek van dr. Henk Post - een bespreking van het bijbelboek SPREUKEN. Tijdens deze bijeenkomst zullen dr. Jurrien Mol...

Lees meer
Dr. Post: kies voor één soort predikant

Dr. Post: kies voor één soort predikant

Naar aanleiding van de eerder gehouden synodevergadering van de Protestantse Kerk in Nederland schrijft dr. Post een opiniërend artikel in het Reformatorisch Dagblad van 22 september 2021. Hij pleit voor één soort predikant, gewoon allemaal "dominee" en niet dat de...

Lees meer

Trefwoorden