Overzicht van: Henk Post

Dr. Post publiceert drie preekschetsen op Theologie.nl

Dr. Post publiceert drie preekschetsen op Theologie.nl

Preekschets Matteüs 9:14-17: Jezus' komst: wat ophoudt en wat voortduurt 9:17 Evenmin giet men jonge wijn in oude leren zakken. Anders scheuren de zakken, dan wordt de wijn verspild en gaan de zakken verloren. Maar gaat de jonge wijn in nieuwe zakken, dan blijven...

Lees meer
Poëzie van een verliefd stel

Poëzie van een verliefd stel

In Confessioneel Credo van 19 oktober 2023 staat een bespreking van het boek van dr. Post, Hooglied. Liefde sterk als de dood. Dit artikel is geschreven door de oudtestamenticus en predikant dr. Wim de Bruin. Samengevat is zijn mening: "De auteur kiest voor een...

Lees meer
Bestaanszekerheid

Bestaanszekerheid

In Confessioneel Credo van 19 oktober 2023 (nr. 18) heeft dr. Post een meditatie geschreven met als opschrift "Bestaanszekerheid". Hij overdenkt een uitspraak van Job over God: "Wat Hij heeft besloten, voert Hij uit, ..." (Job 23:14). Als context  wordt gekozen voor...

Lees meer
Het boekje Hooglied opnieuw belicht

Het boekje Hooglied opnieuw belicht

Dr. H. Klinkt bespreekt in Ecclesia van 24 augustus 2023 (p. 132-134) het boek van dr. Post, Hooglied. Liefde sterk als de dood. Inleidend schrijft hij: 'Het boek van dr. Post behandelt het boekje Hooglied van tekst tot tekst, in een heldere en prettige schrijfstijl....

Lees meer
Interview EO-Visie, nr. 24, 2023

Interview EO-Visie, nr. 24, 2023

EO-Visie heeft een interview gepubliceerd met dr. Henk Post over zijn boek: Hooglied. Liefde sterk als de dood. Hij zegt daarin onder meer: "Ik zie Hooglied als een lofzang op liefde,  verlangen en seksualiteit als goede scheppingsgaven van God”. Het interview is hier...

Lees meer

Trefwoorden