Overzicht van: Nieuws

Dr. Post: kies voor één soort predikant

Dr. Post: kies voor één soort predikant

Naar aanleiding van de eerder gehouden synodevergadering van de Protestantse Kerk in Nederland schrijft dr. Post een opiniërend artikel in het Reformatorisch Dagblad van 22 september 2021. Hij pleit voor één soort predikant, gewoon allemaal "dominee" en niet dat de...

Lees meer
Dr. Piet de Vries bespreekt De Bergrede

Dr. Piet de Vries bespreekt De Bergrede

Dr. Piet de Vries bespreekt in De Veluwse Kerkbode van 17 september 2021 het boek van dr. Henk Post, De Bergrede. Geloof voor het dagelijks leven. Hij betuigt zijn waardering en instemming door op diverse punten te wijzen op wat dr. Post heeft geschreven. Dr. De Vries...

Lees meer
Hooglied 8:6: Sterk als de dood is de liefde

Hooglied 8:6: Sterk als de dood is de liefde

Het hoogtepunt van het hele Hooglied is dit vers. Het bezingt de kracht van de liefde. De geliefden hebben hun wederzijdse liefde gevierd, zij hebben elkaar bemind, de liefde bedreven, van de liefde genoten, de liefde die ook nageslacht voortbrengt. Nu verlangt de...

Lees meer
Hooglied, seksualiteit en gender

Hooglied, seksualiteit en gender

Wij leven in een tijd waarin gender een beladen thema is geworden. De moderne opvatting is dat kinderen genderneutraal moeten worden opgevoed, en dat zij moeten worden vrijgelaten in hun genderkeuze. In de samenleving worden we geconfronteerd met een sterke...

Lees meer
LHBT en bijbels denken

LHBT en bijbels denken

Wij leven in een tijd van ingrijpende ontwikkelingen op het terrein van gender en identiteit. Een eigentijdse gedachte is dat mensen hun seksuele identiteit zelf kunnen kiezen en hun leven in overeenstemming daarmee leven. In de samenleving verspreidt zich het...

Lees meer
Bezinningsbijeenkomst Voltooid Leven

Bezinningsbijeenkomst Voltooid Leven

Midden in de coronapandemie verscheen 12 Artikelen over voltooid leven onder redactie van Henk Post en Bert van Veluw. De lockdown verhinderde het organiseren van een bijeenkomst naar aanleiding van de verschijning van deze publicatie over een maatschappelijk hoogst...

Lees meer

Trefwoorden