Overzicht van: Nieuws

Weersta tijdgeest door gerichtheid op wederkomst

Weersta tijdgeest door gerichtheid op wederkomst

Onder deze titel schreef dr. Post een opinie-artikel in het Reformatorisch Dagblad van 18 mei 2024. Hij stelt de vraag: Hoe moeten we als christenen op de tijdgeest reageren? Zijn antwoord is: Door het zelfbeeld van de nieuwtestamentische gemeente terug te winnen. Die...

Lees meer
Dr. Post publiceert drie preekschetsen op Theologie.nl

Dr. Post publiceert drie preekschetsen op Theologie.nl

Preekschets Matteüs 9:14-17: Jezus' komst: wat ophoudt en wat voortduurt 9:17 Evenmin giet men jonge wijn in oude leren zakken. Anders scheuren de zakken, dan wordt de wijn verspild en gaan de zakken verloren. Maar gaat de jonge wijn in nieuwe zakken, dan blijven...

Lees meer
Poëzie van een verliefd stel

Poëzie van een verliefd stel

In Confessioneel Credo van 19 oktober 2023 staat een bespreking van het boek van dr. Post, Hooglied. Liefde sterk als de dood. Dit artikel is geschreven door de oudtestamenticus en predikant dr. Wim de Bruin. Samengevat is zijn mening: "De auteur kiest voor een...

Lees meer
Bestaanszekerheid

Bestaanszekerheid

In Confessioneel Credo van 19 oktober 2023 (nr. 18) heeft dr. Post een meditatie geschreven met als opschrift "Bestaanszekerheid". Hij overdenkt een uitspraak van Job over God: "Wat Hij heeft besloten, voert Hij uit, ..." (Job 23:14). Als context  wordt gekozen voor...

Lees meer
Het boekje Hooglied opnieuw belicht

Het boekje Hooglied opnieuw belicht

Dr. H. Klinkt bespreekt in Ecclesia van 24 augustus 2023 (p. 132-134) het boek van dr. Post, Hooglied. Liefde sterk als de dood. Inleidend schrijft hij: 'Het boek van dr. Post behandelt het boekje Hooglied van tekst tot tekst, in een heldere en prettige schrijfstijl....

Lees meer

Trefwoorden