Dr. Henk Post wil leven en werken in dienst van de Koning, Jezus Christus. Zijn hart ligt bij de theologie.

 Over dr. Henk Post

Dr. Henk Post wil leven en werken in dienst van de Koning, Jezus Christus. Zijn hart ligt bij de theologie. Vrijwel wekelijks gaat hij voor in kerkdiensten in de Protestantse Kerk in Nederland. Hij publiceert regelmatig artikelen op het gebied van geloof, godsdienst en theologie. November 2017 verscheen zijn boek: JOB. Een geloofsheld strijdt om recht. December 2019 verscheen: PREDIKER. Hoe wijsheid het leven voordeel brengt. Hij redigeerde het recent verschenen 12 Artikelen over Voltooid Leven.

Werkzaamheden

Zijn werkzaamheden omvatten: voorgaan in kerkdiensten, op een van zijn interessegebieden publiceren of verzorgen van lezingen, inleidingen of gastlessen, onderzoek uitvoeren en advies uitbrengen. Zijn studies liggen op de terreinen: economie en management, geschiedenis, staatsrecht en bestuur, kerk en theologie. Zijn laatste proefschrift heeft als onderwerp de vrijheid van godsdienst. De laatste tien jaar publiceert hij op de gebieden staatsrecht en theologie. 

Promoties

Dr. Post is gepromoveerd in de economische wetenschappen (internationalisatie dienstverlening) in 1995, de theologie (positie kerkelijk werker in de kerk) in 2006, de letteren (historisch onderzoek vrouwenkiesrecht) in 2009 en het staatsrecht (godsdienstvrijheid) in 2016. Hij woont centraal in het land, Veenendaal.

Contact

Laatste nieuws

‘Zo kan ik niet leven’

In De Waarheidsvriend van 2 juli 2020, nr. 27,bespreekt ds. P. Vermaat het boek (132 pag.) 12 artikelen over voltooid leven onder redactie...

Lees meer