Dr. Henk Post wil leven en werken in dienst van de Koning, Jezus Christus. Zijn hart ligt bij de theologie.

 Over dr. Henk Post

Dr. Henk Post wil leven en werken in dienst van de Koning, Jezus Christus. Zijn hart ligt bij de theologie. Dr. Post publiceert al een tiental jaren artikelen op het gebied van geloof, godsdienst en theologie. November 2017 verscheen zijn boek: JOB. Een geloofsheld strijdt om recht. December 2019 verscheen: PREDIKER. Hoe wijsheid het leven voordeel brengt. Hij redigeerde het in het voorjaar van 2020 gepubliceerde boek 12 Artikelen over Voltooid Leven. In november 2020 verscheen DE BERGREDE. Geloof voor het dagelijks leven.  In november 2021 verscheen SPREUKEN. Groeien in wijsheid. In april 2023 verschijnt zijn nieuwste boek HOOGLIED.  Liefde sterk als de dood. Dr. Post gaat voor in zondagse kerkdiensten.

Werkzaamheden

Zijn werkzaamheden omvatten: op een van zijn interessegebieden publiceren of verzorgen van lezingen, inleidingen of gastlessen, onderzoek uitvoeren, advies uitbrengen, voorgaan in kerkdiensten. Zijn studies liggen op de terreinen: economie en management, geschiedenis, staatsrecht en bestuur, kerk en theologie. Zijn laatste proefschrift heeft als onderwerp de vrijheid van godsdienst. De laatste tien jaar publiceert hij op de gebieden staatsrecht en theologie. 

Promoties

Dr. Post is gepromoveerd in de economische wetenschappen (internationalisatie dienstverlening) in 1995, de theologie (positie kerkelijk werker in de kerk) in 2006, de letteren (historisch onderzoek vrouwenkiesrecht) in 2009 en het staatsrecht (godsdienstvrijheid) in 2016. Hij woont centraal in het land, Veenendaal.

Contact

Laatste nieuws