Home > Nieuws

Boekpresentatie PREDIKER

UITNODIGING BOEKPRESENTATIE

Dr. Henk Post

PREDIKER. Hoe wijsheid het leven voordeel brengt

Schermafdruk 2019-11-04 13.03.25

De presentatie van het boek zal plaatsvinden D.V. 6 december 2019. Bij dezen van harte uitgenodigd de presentatie bij te wonen. Het programma ziet er als volgt uit:

15:30 – 16:00

Inloop met koffie/thee

16:00 – 17:00

Toelichting op het boek door dr. Henk Post

Reflectie door prof.dr. Edward van ’t Slot, bijzonder hoogleraar systematische theologie en 21e eeuwse ecclesiologie aan de Rijksuniversiteit Groningen, namens de Confessionele Vereniging, en werkzaam aan de Protestantse Theologische Universiteit

Reflectie door prof.dr. Jan Hoek, hoogleraar systematische theologie aan de Evangelische Theologische Faculteit te Leuven, emeritus bijzonder hoogleraar gereformeerde spiritualiteit Protestantse Theologische Universiteit

Reflectie door Jan Baan, ondernemer, auteur van: Mijn leven als entrepreneur. Winst door verlies

17:00 – 17:30

Gelegenheid voor onderlinge ontmoeting en het boek aan te schaffen en te laten signeren

De presentatie vindt plaats in gebouw Maranatha, dat op het kerkplein staat van de Julianakerk, Prins Bernhardlaan 26 te Veenendaal. Op dit kerkplein is gratis parkeergelegenheid. Aanmelden via e-mail.

Laatst aangepast (maandag 04 november 2019 13:19)

 

Laat op Israëlzondag Romeinen 9-11 niet ongelezen

Laat op Israëlzondag Romeinen 9-11 niet ongelezen

De gemeente van de Heere Jezus Christus heeft de opdracht haar verbondenheid met Israël concreet gestalte te geven. Dat betreft zowel onze relatie met de staat als die met het volk.

Dr. Henk Post schreef een opinie-artikel in het Reformatorisch Dagblad, dat u hier kunt lezen.

 

Nieuw artikel over Job in GroeiMagazine

Job is iemand die fascineert om het lijden dat hem overkomt en om hoe hij daarmee worstelt in zijn relatie met anderen en met God. Daarover gaat het bijbelboek. Maar het biedt geen verklaring voor dat lijden. Waarom Job moet lijden, lezen we niet. God legt geen verantwoording af. Dit bijbelboek leert ons dat God soeverein is. Job klaagt God aan: wat hem overkomt, is onrechtvaardig van God. Job heeft altijd goed geleefd, en dus verdient hij zijn lijdensweg niet. Zo denkt Job erover. Maar hij leert van God, dat Die als de Schepper in zijn bestuur rechtvaardig is. Hoe zou een schepsel daarover kunnen oordelen? U kunt de pdf-versie van het artikel hier lezen:

https://drive.google.com/drive/folders/1KbLuX1yqcnpMpfaQjD5BeXyakR1KEluF

 

Baseer leer uitverkiezing niet op Romeinen 9

De Dordtse Synode besliste het geschil tussen Arminius en Gomarus. Hun twistappel was de uitleg van Romeinen 9. Dit hoofdstuk moest antwoord geven op de vraag hoe het zit met de verkiezing van eeuwigheid. Zeker spreekt de Bijbel over (uit)verkiezing. Maar door een leer van verkiezing te baseren op Romeinen 9 wordt dit hoofdstuk uit zijn verband gelicht en anders uitgelegd dan Paulus heeft bedoeld. Over het kiezen van God in Romeinen 9 bestaat een wijdverbreid misverstand. Het gaat over het kiezen van God voor Zijn dienst, niet over wie Hij redden wil, stelt dr. Henk Post in het Reformatorisch Dagblad van maandag 29 oktober 2018. U kunt het artikel hier lezen.

Laatst aangepast (maandag 29 oktober 2018 20:37)

 

Opdracht aan kerk maakt verbondenheid met Israël onopgeefbaar

In zijn Romeinenbrief werkt Paulus de verbondenheid tussen de kerk en Israël uit met het beeld van de olijfboom. Daaraan koppelt hij de opdracht voor de kerk om de Joden jaloers te maken. Dr. Post schreef hierover een opinieartikel dat u hier kunt lezen.

Laatst aangepast (dinsdag 16 oktober 2018 18:28)

 

Als gelijkheid heerst over vrijheid

Nederland wil een democratische samenleving zijn. Daarom kan zij niet bestaan zonder gelijke vrijheidsrechten voor alle burgers. Door de liberale, seculiere wind die in Nederland waait, is gelijkheid echter een dominante waarde geworden met als paradoxaal resultaat ongelijkheid in rechten. Daarin past dat de overheid de vrijheidsrechten van de SGP heeft beperkt en de partij heeft gedwongen vrouwen het recht te verlenen te worden gekozen.  Dr. Post bespreekt dit in zijn artikel "Als gelijkheid heerst over vrijheid" in Zicht, 2018-3, p. 32-36.

 

Soevereiniteit zonder beginsel?

Soevereiniteit zonder beginsel? is de titel van de meditatie van dr. Henk Post in Ecclesia nr. 13 van 30 juni 2018. Dit is een van de 52 hoofdstukjes uit zijn boek JOB. Een geloofsheld strijdt om recht. De eindredacteur van Ecclesia, dr. H. Klink, schrijft dat het boek makkelijk leesbaar is, de opzet van het bijbelboek inzichtelijk maakt, en daarbij pastoraal van toon is.

Laatst aangepast (maandag 29 oktober 2018 20:45)

 

De oudste vragen in een Job-jasje

In Confessioneel, nr. 11, 31 mei 2018, bespreekt ds. Dirk van Duijvenbode het boek JOB. Een geloofsheld strijdt om recht  van dr. Henk Post. Hij schrijft: "Een prachtige vogelvlucht door een lang en diep boek. De hoofdlijn wordt vastgehouden. De kopjes van de meditaties zijn als kapstokken waaraan de zware jas van Job hangt. Maar ook hoe hij verlost wordt van deze zware jas door de strijd heen".

 

Recensie Nederlands Dagblad van JOB.Een geloofsheld strijdt om recht

Het Nederlands Dagblad publiceerde op 6 april 2018 een recensie van JOB. Een geloofsheld strijdt om recht. De krant schrijft dat dr. Post het boek bespreekt op gedegen wijze. Dankzij korte, heldere zinnen is het uitstekend leesbaar. Het verhaal van Job wil ons leren dat een oneindig goede God goede redenen kan hebben om lijden toe te staan, redenen waar wij met ons beperkte verstand niet bij kunnen. Een pluspunt noemt de krant verder dat dr. Post verbindingen legt met hedendaagse lezers.

Laatst aangepast (dinsdag 10 april 2018 07:23)

 

Recensie dr. J. Hoek van Job. Een geloofsheld strijdt om recht

In het Reformatorisch Dagblad van 22 maart 2018 is een recensie verschenen van het boek van dr. Post, getiteld JOB. Een geloofsheld strijdt om recht. Dr. Hoek schrijft dat het boek zich kenmerkt door zorgvuldige exegese. Hij vindt het een goed en vroom boek, in zorgvuldig Nederlands met een heldere betoogtrant en een prettig leesbare schrijfstijl. De titel geeft de inhoud van het boek goed weer. Het is een diepgaande kennismaking met een voor velen te onbekend boek. De recensie is hier te lezen.

 

Laat doopformulier ongemoeid

De formulering „dat de doop in de plaats van de besnijdenis is gekomen” heeft geen aanvulling nodig, omdat de gedachte dat de kerk in de plaats van Israël zou zijn gekomen in het doopformulier niet aan de orde is, reageert dr. Henk Post op het artikel van dr. Klaassen in het Reformatorisch Dagblad van 3 maart 2018.

Dr. M. Klaassen bespreekt het voorstel van de Gereformeerde Bond om enkele woorden toe te voegen aan de zinsnede in het klassieke doopformulier dat de doop in de plaats van de besnijdenis is gekomen. De reden daarvoor is dat het doopformulier zou suggereren dat de kerk in de plaats van Israël is gekomen of dat Israël heeft afgedaan. Een van de alternatieven voor de klassieke formulering is: „omdat onder het nieuwe verbond de doop in de plaats van de besnijdenis gekomen is.”

Het doopformulier zelf houdt zich echter helemaal niet bezig met de redenen die worden aangevoerd om de formulering aan te passen. Het geeft alleen onderwijs over de doop. De drie alternatieven die dr. Klaassen bespreekt, zijn dan ook af te raden. Zelf erkent hij dat elk van de drie formuleringen die hij geeft voor- en nadelen heeft. Naar mijn mening hebben de drie opties alleen maar nadelen. Ze verduidelijken niet wat het doopformulier wil zeggen en roepen nieuwe vragen op. U kunt het artikel hier lezen.

Laatst aangepast (maandag 12 maart 2018 18:56)

 

Behemoth en Leviathan staan onder Gods bestuur

In het Reformatorisch Dagblad vindt een discussie plaats over de in Job 40-41 genoemde dieren Behemoth en Leviathan. Dr. Henk Post leverde hieraan een bijdrage. Boven het artikel staat "Behemoth en Leviathan staan onder Gods bestuur". De beschrijving van deze vreselijke monsters is erop gericht dat we ons vertrouwen op God zullen stellen, die de Schepper van deze dieren is. U kunt dit artikel hier lezen.

Laatst aangepast (donderdag 08 februari 2018 20:36)

 

Trouw tipt Job. Een geloofsheld strijdt om recht


In de rubriek "Trouw tipt religie" in Trouw van 10 januari 2018 is de tip het boek van dr. Henk Post - Job. Een geloofsheld strijdt om recht.

Schermafdruk 2018-01-11 19.19.59

Laatst aangepast (donderdag 11 januari 2018 19:21)

 

JOB. Een geloofsheld strijd om recht gepresenteerd

  • Donderdag 30 november 2017 werd het nieuwste boek van dr. Post gepresenteerd. Het Reformatorisch Dagblad publiceerde op 1 december 2017 een verslag van deze bijeenkomst. U kunt dit artikel hier lezen.

Laatst aangepast (maandag 08 januari 2018 15:13)

 

Vrijheid van godsdienst en onderwijs in het geding

Onder de titel "Vrijheid van godsdienst en onderwijs in het geding" publiceerde dr. Post een tweedelig artikel in Confessioneel, 128e jaargang, nr. 3, 4 februari 2016, p. 12-13 en nr. 4, 18 februari 2016, p. 6-7. Deze artikelen zijn gebaseerd op zijn dissertatie Vrijheid van godsdienst in een democratische samenleving. Het recht van de individuele persoon in een spanningsveld van rechten en vrijheden.

Laatst aangepast (maandag 08 januari 2018 15:20)

 

In de pers

Het boek Godsdienstvrijheid aan banden van dr. Henk Post heeft ruime aandacht gekregen in de pers. Dit was mede naar aanleiding van de presentatie van het boek tijdens een symposium op maandag 28 november 2011. Voorafgaand aan het symposium verscheen op 26 november een interview in het Reformatorisch Dagblad. (U kunt het artikel hier lezen.) Op de dag van het symposium stond een artikel over het boek in het Nederlands Dagblad. Op dinsdag 29 november publiceerden zowel het Nederlands Dagblad als het Reformatorisch Dagblad (u kunt dit laatste artikel hier lezen) een verslag van het gehouden symposium, in het bijzonder over het debat dat daar plaatsvond. De artikelen in het RD en het ND zijn in pdf-versie op te vragen bij dr. Post via de contactpagina van deze website.

Laatst aangepast (maandag 08 januari 2018 15:20)

 

Godsdienstvrijheid aan banden

Godsdienstvrijheid_aan_banden-omslag1Het nieuwe boek van dr. Post, Godsdienstvrijheid aan banden. Een essay over het probleem van de godsdienst in het publieke domein, is in november 2011 verschenen. 

Op de achterzijde van de omslag staan aanbevelingen van prof. Ernst Hirsch Ballin en prof. Paul Frissen.

Ernst Hirsch Ballin, hoogleraar Tilburg University en Universiteit van Amsterdam en oud-minister van Justitie schrijft: 'Sommigen hoopten en velen verwachtten dat religie geleidelijk aan uit het Nederlandse openbare leven zou verdwijnen. In het eerste decennium van de 21ste eeuw is echter het tegendeel gebeurd. De rol van religie staat centraal in het openbare debat. De belangrijkste scheidslijn lijkt dwars door alle stromingen heen te lopen, namelijk die tussen openheid en tolerantie aan de ene kant, en uitsluiting en fanatisme aan de andere kant. In de huidige, nu eens heftige, dan weer subtiele discussie is het nieuwe boek van Henk Post een aanwinst voor ieder die zich voor de argumentatielijnen interesseert. Hij onderzoekt de rol van religie in het publieke domein, zoals die door grondrechten wordt beschermd en begrensd. In dit verrassend veelzijdige boek volgt Henk Post schrijvers en politieke en religieuze leiders op de voet. Ook wie hem in zijn beoordelingen niet overal volgt, zal zijn heldere analyses als een welkome gids waarderen.'

Paul Frissen, decaan en bestuursvoorzitter Nederlandse School voor Openbaar Bestuur en hoogleraar bestuurskunde Tilburg University schrijft: 'In zijn nieuwe boek geeft Henk Post een even doorwrochte als principiële analyse van het beginsel van de godsdienstvrijheid. Met een keur aan argumenten verwerpt hij de in intellectuele kring dominante seculariseringsthese. Religie is allerminst uit het publiek domein verdwenen. Sterker nog, de multiculturele migratiesamenleving die Nederland – ondanks alle politieke geweeklaag – is geworden wordt opnieuw indringend geconfronteerd met religie als publiek fenomeen. Het debat over zichtbare uitingsvormen van religie, zoals minaret, boerka en ritueel slachten, raakt door een al te strikte interpretatie van de scheiding van kerk en staat aan fundamentele vrijheden. Posts boek is een verademing in deze tijden van populistische vertogen over gedeelde identiteit en geschiedenis, die miskennen dat Nederland een land is gebouwd op verschil, niet in de laatste plaats op religieus verschil.'
Godsdienstvrijheid aan banden. Een essay over het probleem van de godsdienst in het publieke domein wordt uitgegeven door Wolf Legal Publishers. De prijs is € 19,95. Het ISBN nr. is 978-90-5850-728-0. Het boek telt 294 pagina's.

Laatst aangepast (maandag 08 januari 2018 15:19)

 

Gelijkheidsbeginsel botst met soevereiniteit in eigen kring

‘Gelijkheidsbeginsel botst met soevereiniteit in eigen kring. De actuele dominantie van het gelijkheidsbeginsel in maatschappij, politiek en rechtspraak vraagt om een nadere doordenking van het beginsel soevereiniteit in eigen kring.’

Dit is de introductie van het artikel van dr. Post in Sophie, oktober 2011, met als opschrift ‘Gelijkheidsbeginsel botst met soevereiniteit in eigen kring’. Het artikel is afgeleid van zijn recente boek Gelijkheid als nieuwe religie.

Laatst aangepast (maandag 08 januari 2018 15:19)

 

Debat: godsdienstvrijheid aan banden

DEBAT “GODSDIENSTVRIJHEID AAN BANDEN” D.V. 28 NOVEMBER 2011

 Naar aanleiding van de verschijning van mijn boek Godsdienstvrijheid aan banden. Een essay over het probleem van de godsdienst in het publieke domein nodig ik u uit voor de presentatie ervan met een debatbijeenkomst. Godsdienst is controversieel in een geseculariseerde maatschappij. Daardoor wordt de vrijheid van godsdienst bedreigd, ingeperkt, of zelfs aangetast. De remedie is het waarderen en waarborgen van de beginselen van onze democratische rechtsstaat. Daarover gaat het nieuwe boek. De inleiders en paneldeelnemers zijn allen deskundig op dit terrein.

 Programma:

 14:30              Ontvangst/registratie met koffie/thee

14:50 – 15:20    Rondleiding op locatie door IJsbrand Snoeij

15:30 – 15:50    Opening door dr. Henk Post

15:50 – 16:10    Inleiding door dr. Patrick van Schie

16:10 – 16:30    Inleiding door Marcel ten Hooven

16:30 – 17:30    Paneldiscussie onder leiding van mr. drs. Geert Jan Spijker, waaraan naast de inleiders deelnemen dr. Jurn de Vries en mr. Arnold Weggeman

17:30                Sluiting, borrel met hapje

 

 Inleiders en panelleden:

 Dr. Henk Post is de auteur van Gelijkheid als nieuwe religie dat verscheen in 2010. Hij is zelfstandig gevestigd onderzoeker, adviseur, docent en publicist. Post is gepromoveerd in de economische wetenschappen, de theologie en de letteren. Zie voor meer informatie zijn website www.drhenkpost.nl. Dr. Patrick van Schie is directeur van de Prof.mr. B.M. Teldersstichting, een wetenschappelijk bureau ten behoeve van het liberalisme, dat gelieerd is aan de VVD. Van Schie is gepromoveerd op een onderzoek over liberale partijpolitiek en auteur en (mede)redacteur van diverse publicaties over het liberalisme. Marcel ten Hooven is oud-redacteur van Trouw en Vrij Nederland, hij is freelance journalist, en publiceert regelmatig in Nederlands Dagblad, NRC Handelsblad en De Groene Amsterdammer over (partij)politieke onderwerpen. Hij verzorgde in 2006 met filosoof Theo de Wit het boek Ongewenste goden. Over de publieke rol van religie. Mr. drs. Geert Jan Spijker is medewerker van het Wetenschappelijk Instituut van de ChristenUnie en onder meer de redacteur van de bundel Vrijheid. Een christelijk-sociaal pleidooi. Dr. Jurn de Vries is oud-hoofdredacteur van het Nederlands Dagblad, oud-lid van de Staatscommissie-Thomassen (versterking van de Grondwet) van 2009 tot 2010, lid van het moderamen van het Interkerkelijk Contact in Overheidszaken (CIO), en gepromoveerd op Een theocratisch visioen. De verhouding van religie en politiek volgens A.A. van Ruler. Mr. Arnold Weggeman is adjunct-directeur directie wetgeving bij de Raad van State.

 Locatie:

 Zorgboerderij ’t Paradijs, Bielderweg 1, 3772 VM Barneveld. Op de volgende pagina treft u de toelichting op de locatie en de routebeschrijving aan.

Aanmelding:

U bent van harte welkom! Meld u s.v.p. zo spoedig mogelijk aan. U kunt zich aanmelden door middel van een e-mailbericht: Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.  


 Zorgboerderij ’t Paradijs

 Paul Baan, voorzitter van het Bestuur van de Noaber Foundation, is degene die deze locatie aangeboden heeft voor de boekpresentatie. Zorgboerderij ’t Paradijs is een maatschappelijke onderneming.  Haar missie is zorgvragers een omgeving te bieden, waarin ze zichzelf kunnen zijn, zelf kunnen werken aan hun eigen gezondheid, en daarbij middenin de samenleving staan. Dit wordt bereikt door het op de boerderij bieden van activerende en ondersteunende begeleiding voor ouderen, autistische kinderen en jongeren en mensen met een burn-out of psychische hulpvraag. Dit betekent dat deze mensen in hun waardigheid worden gerespecteerd en gewaardeerd. Zij krijgen de ruimte. Daardoor is de zorgboerderij, zou je kunnen zeggen, een democratische pluriforme samenleving. Vanwege de waarden die de zorgboerderij koestert, is zij een perfecte locatie voor de presentatie van Godsdienstvrijheid aan banden. Vrijheidsrechten worden vaak beperkt vanuit een bepaald maatschappelijk ideaal en vanuit de idee van de maakbare samenleving. In mijn essay verwerp ik dit. Maakbaarheid van mensen en hun toekomst wordt ook door de zorgboerderij afgewezen. Noaberschap gebaseerd op onderling vertrouwen en respect zijn hierbij de sleutelwoorden en vanuit een dergelijke houding behoort ook de overheid de grondrechten van burgers voluit te respecteren. Paul Baan attendeerde mij op een Twents liedje dat van dezelfde filosofie uitgaat. Het gaat over Janneke die maar geen geschikte man kan vinden om te trouwen. Dan zegt haar vader: ‘het zal wel goed komen, als je het maar de tijd geeft’. De tekst van het liedje is als volgt:

Jannuekn mooi en oarig wich

Met een leeft en knap gezich

Jannuekn was ne leeve deerne

Mer ze bleef nog aalt alleene

 Refrein:

Want dee ze hebn wol kreeg ze neet

Dee ze kriegn kon wol ze neet

Dee ze kriegn kon wol ze neet

Wat een verdreet,

En eur va zei ’t kump wal good

A’j der mer de tied too doot

Ook al doert het nog zo lange

Jannuekn maakt oe mer neet bange

 

Adres en routebeschrijving Zorgboerderij ’t Paradijs:

 Adres: Bielderweg 1, 3772 VM Barneveld

 Vanuit Ede:


• Neem op de A30 de afslag (nr. 5) industrieterrein Harselaar.
• Aan het einde van de afslag (na 500 m.) slaat u linksaf, de Thorbeckelaan op.
• Daarna neemt u de tweede afslag (na 200 m.) links, de Otelaarseweg.
• Aan het einde van deze weg (na 1 km.) slaat u rechtsaf, de Kallenbroekerweg in.
• Deze weg maakt een bocht naar rechts waarna zich links en rechts bomen bevinden. Even na de bocht neemt u de eerste weg links, de Bielderweg. Aan het begin van de Bielderweg staat een verbodsbord, u kunt echter gewoon de weg inrijden naar de boerderij.

 Vanuit Amersfoort/Apeldoorn:


• Neem op de A30 de afslag (nr. 5) industrieterrein Harselaar.
• Aan het einde van de afslag (na 500 m.) slaat u rechtsaf, de Thorbeckelaan op.
• Daarna neemt u gelijk de eerste afslag (na 100 m.) links, de Otelaarseweg.
• Aan het einde van deze weg ( na 1 km.) slaat u rechtsaf, de Kallenbroekerweg in.
• Deze weg maakt een bocht naar rechts waarna zich links en rechts bomen bevinden. Even na de bocht neemt u de eerste weg links, de Bielderweg. Aan het begin van de Bielderweg staat een verbodsbord, u kunt echter gewoon de weg inrijden naar de boerderij.

 

Laatst aangepast (maandag 08 januari 2018 15:18)

 

Gelijkwaardigheid in de christendemocratische traditie

Onder het opschrift ‘Gelijkwaardigheid in de christendemocratische traditie: een parlementair-historisch perspectief’ verscheen van dr. Post een historisch onderzoek over de wijze waarop het CDA in zijn bestaan is omgegaan met het gelijkheidsbeginsel. Een van zijn conclusies is dat deze politieke partij gezocht heeft naar een balans met de klassieke vrijheidsrechten. Dit gebeurde in navolging van haar voorlopers die daarin al een traditie opgebouwd hadden. Daarbij heeft het CDA met zijn standpuntbepalingen ingespeeld op de maatschappelijke en politieke ontwikkelingen. De partij bewandelde een tussenweg bij de uit het gelijkheidsbeginsel voortvloeiende wetgeving, die tegemoet kwam aan de zedelijke behoeften van het volk en waarbij het evenwicht met de klassieke grondrechten werd bewaard. Het onderzoek is gepubliceerd in  het zomer 2011-nummer van Christen Democratische Verkenningen (pag. 72-80) dat als thema heeft: de last van gelijkheid.

Laatst aangepast (maandag 08 januari 2018 15:21)

 

Workshops VCH-congres

Op het congres Het einde der confessionelen? van de Vereniging van Christen Historici (VCH) op 14 januari 2011 te Utrecht heeft dr. Henk Post twee workshops verzorgd: “Vrouwen en de SGP” en “Soevereiniteit in eigen kring revisited“. Beide workshops werden goed bezocht. In de bijgevoegde pdf-documenten treft u zijn lezingen aan.

Laatst aangepast (maandag 08 januari 2018 15:18)

 

Gelijkheid als nieuwe religie in de pers

Naar aanleiding van het verschijnen van Gelijkheid als nieuwe religie; een studie over het spanningsveld tussen godsdienstvrijheid en gelijkheid zijn interviews met dr. Post gepubliceerd in het Nederlands Dagblad (24 september 2010), het Reformatorisch Dagblad (25 september 2010), de Veenendaalse Krant (29 september 2010) en Trouw (30 september 2010). 

Laatst aangepast (maandag 08 januari 2018 15:18)

Lees meer...

 

Gelijkheid als nieuwe religie

post_omslagGELIJKHEID ALS NIEUWE RELIGIE. Een studie over het spanningsveld tussen godsdienstvrijheid en gelijkheid is de titel van het nieuwe boek van dr. Henk Post. In dit boek bespreekt hij actuele conflicten tussen godsdienstvrijheid en vrijheid van onderwijs enerzijds en het gelijkheidsbeginsel of discriminatieverbod anderzijds. Deze conflicten analyseert hij vanuit het staatsrecht.

Laatst aangepast (maandag 08 januari 2018 15:21)

Lees meer...

 

Onderzoek

Als wetenschappelijk onderzoeker heeft Henk Post reeds vele bijdragen geleverd aan internationale congressen en publicaties. Hij heeft drie proefschriften geschreven die belangwekkende nieuwe inzichten hebben opgeleverd:  

  • Internationalisatie van professionele-dienstverlening (1995, uitgegeven in eigen beheer);
  • De kerkelijk werker en het ambt (2006, uitgegeven door Kok);
  • In strijd met de roeping der vrouw. De Staatkundig Gereformeerde Partij en het vrouwenkiesrecht (2009, uitgegeven door Groen).
internationalisatie-van-professionele-dienstverlening kerkelijk-werker-en-het-ambt in-strijd-met-de-roeping-der-vrouw

In het eerste proefschrift maakt hij duidelijk waarom Nederlandse accountantskantoren succesvol waren met hun internationalisatie en waarom van de grote softwareondernemingen alleen Baan Company was geslaagd in het opzetten van een mondiale afzet. Internationalisatie op mondiaal niveau biedt concurrentievoordeel en is vaak een levensvoorwaarde. Het onderzoek voorzag in een uiterst belangrijke leemte.

In het tweede proefschrift onderzoekt hij een vraagstuk waar de kerken al decennia en in toenemende mate mee worstelen: de verhouding tussen de kerkelijke ambten en de niet-ambtelijke beroepskracht, die bekend staat als pastoraal of kerkelijk werker. Vele synodevergaderingen zijn door de protestanten al aan dit onderwerp gewijd. Dr. Post onderzoekt het logische, maar nooit eerder onderzochte, verband tussen de praktische problematiek, de kerkorde, het Nieuwe Testament en het functioneren van de kerk als een organisatie. Op grond van een consistent en glashelder betoog beveelt hij een oplossing aan die de kerk van een lastig probleem verlost.

In zijn derde proefschrift onderzoekt hij opnieuw een hardnekkig vraagstuk, maar op een historische wijze. Daarmee toont hij aan hoe het vrouwenstandpunt van de SGP door een combinatie van factoren is bepaald en de partij vasthoudt aan een opvatting die in de negentiende eeuw is ontwikkeld door antirevolutionaire denkers. Tevens laat hij zien hoe het partijstandpunt wijzigingen heeft ondergaan onder invloed van de samenleving.

grondwet2In zijn lopende onderzoek analyseert hij het grondrechtenconflict dat zich toespitst op een botsing tussen het discriminatieverbod en de klassieke vrijheidsrechten (vrijheid van geweten, godsdienst, meningsuiting, vergadering, vereniging en onderwijs). Hij toont aan dat wezenlijk voor een democratische rechtsstaat is dat beginselen en rechten geen absolute gelding krijgen. Dat geldt ook voor gelijkheid. Onze pluriforme samenleving is gebaat bij het handhaven van een evenwicht tussen rechten van burgers en hun organisaties. Op 27 september 2010 verscheen het voorlopige resultaat van dit onderzoek over deze zeer actuele maatschappelijke problematiek bij Wolf Legal Publishers onder de titel: GELIJKHEID ALS NIEUWE RELIGIE. Een studie over het spanningsveld tussen godsdienstvrijheid en gelijkheid.

Laatst aangepast (dinsdag 09 januari 2018 15:15)