Home > Advies

Geven aan de kerk

Geven aan de kerk. Over dit onderwerp sprak dr. Henk Post op de ambtsdragersvergadering van de Hervormde Gemeente van Katwijk aan Zee op 3 november 2011. Hij nam als uitgangspunt voor zijn inleiding het Bijbelgedeelte Lukas 21:1-4. Dr. Post gaf een uiteenzetting over de offergaven in het Oude Testament en het Nieuwe Testament. Hij trok lijnen vanuit de Vroege Kerk naar het heden. En hij wees daarbij op het belang van een goed opgezette, jaarlijks herhaalde actie voor de Vrijwillige Bijdrage. Hij betoogde dat de hoogte van de inkomsten van de kerk uiteindelijk wordt bepaald door de mate van geloof. Het plafond ligt daar waar het geloof eindigt. Geldwerving heeft een voluit geestelijk karakter. In de prediking mag de predikant de gemeente daarom oproepen royaal aan de kerk te geven. Daarmee stelt hij niet zijn traktement veilig. Dat is niet het punt. Maar hij maakt de gemeente medeverantwoordelijk voor de voortgang van het Heil in de tijd. Belangrijk is dat een goed uitgevoerde actie voor de Vrijwillige Bijdrage, zoals in het kader van de actie Kerkbalans, een vorm van pastoraat is. Een dergelijke actie is (mits goed uitgevoerd!) een vorm van omzien naar elkaar als gemeente, en stimuleert daardoor het geestelijk leven én het geven aan de kerk.
 

Overheidsgeld voor religieuze organisaties

Dr. Post heeft een artikel gepubliceerd over de overheidsfinanciering van religieuze organisaties, die vooral werkzaam zijn in de maatschappelijke hulpverlening en de zorg. Boven het artikel staat als inleiding: ‘Een politiek en bestuurlijk controversieel thema is het financieren of subsidiëren van religieuze organisaties. Veel landelijke aandacht kreeg de motie van de Amsterdamse gemeenteraad in 2009, waarin het gemeentebestuur werd gemaand hiervan af te zien. Post beschrijft de problematiek en analyseert de misverstanden. Hij concludeert dat een overheid die zich neutraal wil opstellen, er verstandig aan doet zowel religieuze als seculiere organisaties uitsluitend te beoordelen op hun professionaliteit, de kwaliteit van het werk en het uitvoeren van de opdracht conform de overeenkomst. Het artikel staat in het tijdschrift Openbaar Bestuur, nummer 5, mei 2011, p. 32-36.
 

Advies

Board-Meeting
 
Als adviseur heeft Henk Post tal van bedrijven en organisaties geadviseerd op de gebieden communicatie, opleiding, management, organisatie en strategie:
 
 
 
 
  • Aanvankelijk werkte hij vooral voor middelgrote ondernemingen, later breidde dit werkterrein zich uit. Zijn reorganisatieadviezen en managementondersteuning hebben middelgrote bedrijven geholpen een periode van crisis om te zetten in nieuwe groei.
  • De corporate identity & image adviezen, de ontwikkeling van corporate brochures en jubileumuitgaven hebben eraan bijgedragen dat zijn opdrachtgevers hun ondernemingsdoelstellingen beter konden bereiken.
  • Voor een belangenorganisatie voerde hij de hoofdredactie van haar magazine in een cruciale periode van haar bestaan.
  • Voor een van zijn opdrachtgevers organiseerde hij zeer succesvol internationale conferenties voor professionals en wetenschappers.
  • Een van zijn recente opdrachten is een advies inzake de positionering en inrichting van een studierichting en curriculum van een universitaire opleiding. Op basis van dit advies werd deze opleiding niet opgeheven, wat anders zou zijn gebeurd, maar herzien, zodat zij aan een nieuwe succesvolle fase begon.
  • Een grote universitaire faculteit adviseerde Post over de zogenoemde kleine kwaliteit, de kwaliteit van het secundaire proces (het onderwijs is het primaire proces). Het advies heeft eraan bijgedragen dat deze faculteit de concurrentieslag met andere faculteiten uiterst positief kon ingaan.
  • Zowel zijn eerste als tweede proefschrift hebben duidelijke kenmerken van een adviesrapport door een heldere analyse en concrete voorstellen.

Laatst aangepast (vrijdag 04 juni 2010 14:50)