Home

Advies

Geven aan de kerk

Geven aan de kerk. Over dit onderwerp sprak dr. Henk Post op de ambtsdragersvergadering van de Hervormde Gemeente van Katwijk aan Zee op 3 november 2011. Hij nam als uitgangspunt voor zijn inleiding het Bijbelgedeelte Lukas 21:1-4. Dr. Post gaf een uiteenzetting over de offergaven in het Oude Testament en het Nieuwe Testament. Hij trok lijnen vanuit de Vroege Kerk naar het heden. En hij wees daarbij op het belang van een goed opgezette, jaarlijks herhaalde actie voor de Vrijwillige Bijdrage. Hij betoogde dat de hoogte van de inkomsten van de kerk uiteindelijk wordt bepaald door de mate van geloof. Het plafond ligt daar waar het geloof eindigt. Geldwerving heeft een voluit geestelijk karakter. In de prediking mag de predikant de gemeente daarom oproepen royaal aan de kerk te geven. Daarmee stelt hij niet zijn traktement veilig. Dat is niet het punt. Maar hij maakt de gemeente medeverantwoordelijk voor de voortgang van het Heil in de tijd. Belangrijk is dat een goed uitgevoerde actie voor de Vrijwillige Bijdrage, zoals in het kader van de actie Kerkbalans, een vorm van pastoraat is. Een dergelijke actie is (mits goed uitgevoerd!) een vorm van omzien naar elkaar als gemeente, en stimuleert daardoor het geestelijk leven én het geven aan de kerk.
 
Meer artikelen...