Home > Publicaties > Publicaties > Publicaties

Publicaties

dr. Henk Post, Behemoth en Leviathan staan onder Gods bestuur, Reformatorisch Dagblad, 8 februari 2018.
 
Henk Post, Grondwetspatriottisme in een rechtsgemeenschap: de rol van religie en levensovertuiging, Christen Democratische Verkenningen, Winter 2017, p. 149-154.
 
Dr. Henk Post, JOB. Een geloofsheld strijdt om recht - Een meditatieve uitleg, Kampen: Brevier 2017, ISBN 9789492433107
 
dr Henk A. Post, De slag om het hart, Confessioneel, nr. 19, 19 oktober 2017.
 
dr Henk Post, Wat belijden wij met de Twaalf Artikelen? (2), Confessioneel, nr. 18, 5 oktober 2017.
 
dr Henk Post, Wat belijden wij met de Twaalf Artikelen? (1), Confessioneel, nr. 17, 21 september 2017.
 
dr Henk A. Post, Wie bedwingt de natuurkrachten?, Confessioneel, nr. 17, 21 september 2017.
 
dr Henk A. Post, En toch kerkgroei ..., Confessioneel, nr. 16, 7 september 2017.
 
dr Henk A. Post, De tijd van onwetendheid voorbij, Confessioneel, nr. 15, 17 augustus 2017.
 
dr Henk A. Post, Wie tolereert, lijdt pijn, Confessioneel, nr. 15, 17 augustus 2017.
 
dr. Henk A. Post, Vereer geen andere goden, Confessioneel, nr. 14, 27 juli 2017.
 
Dr. H.A. Post, Herkend!, Ecclesia, nr. 14, 8 juli 2017.
 
dr Henk A. Post, Conflict om het geweten, Confessioneel, nr. 12, 15 juni 2017.
 
dr Henk A. Post, Wie gelooft en gedoopt is, zal worden gered,..., Confessioneel, nr. 10, 11 mei 2017.
 
dr Henk A. Post, Niet vallen maar binnengaan, Confessioneel, nr 9, 27 april 2017.
 
dr Henk A. Post, Onze Vader - Christelijk spreken over God, (1) en (2), Confessioneel, nrs 6 en 7, 16 en 30 maart 2017.
 
Dr H. Post, Een gebed om heiliging. 1 Thessalonicenzen 5:23-24, Ecclesia, nr. 4, 18 februari 2017.
 
dr Henk A. Post, 2 Petrus 3:10: van oud naar nieuw, (1) en (2), Confessioneel, nrs 1 en 2, 5 en 19 januari 2017.
 
dr Henk Post, De Zon der gerechtigheid brengt verhoging, Zicht, 2016-4, p. 39-44.
 
dr Henk A. Post, Wie zorgt voor brood?,Verkocht,gestuurd: hoezo voltooid leven?,Te mooi om waar te zijn,Ik sterf maar God, Confessioneel, nrs 19,20,22,21, jaar 2016.
 
Henk Post & Bart Bouter, Zondagssluiting - kijk anders, Nederlands Dagblad, 3 oktober 2016.
 
dr Henk A. Post, Job: een strijder in het geloof,Job in de wachtkamer,De doorbraak in Jobs geloofsleven, Job wordt getroost,Heeft Job werkelijk berouw?, Confessioneel, nrs 13,14,16,17,18, jaar 2016.
 
Post, Henk (2016), 'We zijn burgers van een seculiere staat', Reformatorisch Dagblad, 5 maart 2016.
 
Post, dr. Henk A. (2016), 'Vrijheid van godsdienst en onderwijs in het geding', Confessioneel, 128e jaargang, nr. 3, 4 februari 2016, p. 12-13, nr. 4, 18 februari 2016, p. 6-7.
 
Post, Henk A. (2015), 'Pluriformiteit niet onderdrukken maar respecteren', Zicht 2015-3, pag. 18-23.
 
Post, Henk (2014), Vrijheid van godsdienst in een democratische samenleving. Het recht van de individuele persoon in een spanningsveld van rechten en vrijheden, 's-Gravenhage: Boom Juridische uitgevers, ISBN: 978-90-8974-999-4.
 
Post, Henk & Gerhard van der Schyff (red.) (2014), Godsdienstvrijheid in de Nederlandse rechtsorde. Nationale en Europese perspectieven, Oisterwijk: Wolf Legal Publishers, ISBN: 978-94-6240-098-6.
 
Post, Henk (2011), Godsdienstvrijheid aan banden. Een essay over het probleem van de godsdienst in het publieke domein, Nijmegen: Wolf Legal Publishers, ISBN: 978-90-5850-728-0.
 
Post, Henk (2011), 'Soevereiniteit in eigen kring plooit pluriforme samenleving', Tijdschrift voor Religie, Recht en Beleid 2011 (2) 3, pag. 52-71.
 
Post, Henk (2011), ‘Gelijkheidsbeginsel botst met soevereiniteit in eigen kring’, Sophie nr. 5/oktober 2011, pag. 21-25.

Post, Henk (2011), 'Gelijkwaardigheid in de christendemocratische traditie: een parlementair-historisch perspectief', Christen Democratische Verkenningen, zomer 2011, pag. 72-80.

Dr. H. Post (2011), 'Overheidsgeld voor religieuze organisaties', Openbaar Bestuur nummer 5, mei 2011, pag. 32-36.

Post, Henk (2010), Gelijkheid als nieuwe religie. Een studie over het spanningsveld tussen godsdienstvrijheid en gelijkheid, Nijmegen: Wolf Legal Publishers, ISBN: 978-90-5850-5637.

Post, Henk (2010), ‘Kerkelijk werker uit spagaat?’, Kerk en Werk 64ste jaargang nummer 2, april 2010, pag. 6-7.

Post, Henk (2010), ‘Partij met een uniek vrouwenstandpunt’, Openbaar Bestuur nummer 2, februari 2010, pag. 9-13.

Post, Henk (2009), In strijd met de roeping der vrouw. De Staatkundig Gereformeerde Partij en het vrouwenkiesrecht, Heerenveen: Groen, ISBN 978-90-5829-953-6.

Post, Henk (2008), ‘Positie kerkelijk werker in protestantse traditie onduidelijk en onbevredigend’, Nederlands Tijdschrift Kerk en Recht 1 (2008), pag. 1-20.

Post, Henk A. (2006), De kerkelijk werker en het ambt, Kampen: Kok, ISBN 90 435 1324 5.

Post, H.A. (2005), ‘The rise and fall of Baan Company’, in: Johnson, Scholes, Whittington, Exploring Corporate Strategy, Harlow: Prentice Hall (seventh edition), ISBN 0 273 68734 4.

Post, Henk A., & Harry R. Commandeur (2004), Baan Company’s Corporate Web Strategy – An Effort to Reach Main Street, Rotterdam: Erasmus Research Institute of Management, ERS-2004-019-STR.

Post, H., & W. Hulsink (2002), ‘Baan Company: The Rise and Fall of its Ambitious but Risky Web Strategy’, ECCH Collection, The European Case Clearing House, England and USA, 802-021-1.

Post, H.A. (2000), ‘A Case Study – Built to last: why Baan continues to be successful’, International Journal of Technology Management Vol. 19, No. 6, pag. 638-658.

Post, H.A., C. Wilderom & S.W. Douma (1998), ‘Internationalization of Dutch accounting firms, The European Accounting Review 7:4, pag. 697-707.

Wenzel, P., & H.A. Post (eds) (1998), Business Computing mit Baan, Braunschweig/Wiesbaden: Vieweg Gabler, ISBN 3 528 05684 3.

Post, H.A. (1997), ‘Building a Strategy on Competences’, Long Range Planning Vol. 30, pag. 733-740.

Post, H.A., & N.B.J. van der Rijst (1997), ‘A Dynamic Approach in Information System Development’, in: W. Gregory Wojtkowski et al. (eds), Systems Development Methods for the Next Century, pag. 545-558, New York: Plenum Press, ISBN 0 306 45693 1.

Post, H.A. (1997), ‘Modularity in Product Design, Development, and Organization: A Case Study of the Baan Company’, in: Ron Sanchez & Aimé Heene (eds), Strategic Learning and Knowledge Management, pag. 189-208, Chichester: John Wiley, ISBN 0 471 96881 1.

Post, H.A. (1996), ‘Internationalization and Professionalization in Accounting Services – The Cases of BDO Binder and BDO CampsObers’, in: Yair Aharoni & John D. Forsyth (guest editors), Global Strategic Alliances among Service Organizations, International Studies of Management & Organization Vol. 26, No. 2, pag. 80-103.

Post, H.A. (1996), ‘Modularity in product & service design and organization – the Baan Company’, Paper gepresenteerd op de 16th Annual International Conference of the Strategic Management Society, Track 8 Paper session: Applying a Competence-Based Strategy Theory, Phoenix (Arizona, VS).

Post, H.A. (1996), ‘Hergebruik van software biedt moderner en goedkoper informatiesysteem’, Controllers Magazine 10, 3, Juni 1996, pag. 56-59.

Es, R.M. van, & H.A. Post (1996), Dynamic Enterprise Modeling ¾ A paradigm shift in software implementation, Deventer: Kluwer, ISBN 90 267 25787.

Post, H.A. (1996), Ongoing Innovation ¾ the way we built Baan, Barneveld: Baan Business, ISBN 90 802988 3 2.

Post, H.A. (1995), Internationalization of Professional Services, 21th Annual Conference of the European International Business Academy, Session W11, Urbino.

Post, H.A. (1995), The Competence-Based Strategy of Baan Company – A Case Study, Paper gepresenteerd op de Third International Workshop on Competence-based Competiton, Gent.

Post, H.A. (1995), Internationalisatie van professionele-dienstverlening ¾ een onderzoek onder grote Nederlandse accountantskantoren en softwareondernemingen, Veenendaal, ISBN 90 90080025 2.

Post, H.A. (1994), ‘Globalization and professionalism of services: The case of BDO’, The proceedings of the European Business Conference, Nottingham.

Ven, B.W. van de, & H.A. Post (1994), ‘Economische en communicatieve rationaliteit van het beroep van openbaar accountant’, De Accountant 8, pag. 552-558.

Post, H.A. (1994), ‘Internationalization of the big Dutch software service firms’, Tweede NVAM-Congres Referaten (Session 5: International management), Antwerpen: NVAM/Universitair Centrum Antwerpen.

Post, H.A. (1993), ‘The internationalization of the big Dutch accounting firms – Motives, Entry Modes and Structures’, in: V.C. Simoes (ed.), International business and Europe after 1992, Proceedings of the 19th Annual Conference of the European International Business Association, Vol. 1, pag. 375-399, Lissabon: CEDE.

Post, H.A. (1992), ‘Internationalisatie van dienstverlenende ondernemingen’, Maandblad voor Accountancy en Bedrijfseconomie 66, 9, pag. 420-427.

Post, H.A. (1987) (red.), De praktijk van de buy-out – handleiding voor het verzelfstandigen van ondernemingen en bedrijfsactiviteiten, Alphen aan den Rijn: Samsom, ISBN 90 14 03714 7.

Laatst aangepast (donderdag 08 februari 2018 20:37)