Home > Publicaties > Publicaties > Bijbelstudie Job

Bijbelstudie Job

Dr. Henk Post heeft een 5-delige artikelserie geschreven over Job, de hoofdpersoon in het bijbelboek Job, dat is gepubliceerd in Confessioneel. De serie wordt op verzoek toegezonden per e-mail.