Home

Promotie en symposium godsdienstvrijheid

Vrijheid van godsdienst in een democratische samenleving

Het recht van de individuele persoon in een spanningsveld van rechten en vrijheden

Vrijheid van godsdienst en levensovertuiging is een controversieel recht in de moderne democratische samenleving. Rond de uitoefening van dit recht doen zich allerlei conflicten voor. In zijn nieuwste dissertatie behandelt dr. Post een aantal actuele kwesties, waarbij christelijke, joodse of islamitische gelovigen zijn betrokken. De vraag is steeds welke ruimte een gelovige of groep van gelovigen krijgt om zijn/haar religieuze identiteit te uiten in gedrag, kleding en acceptatie van anderen.

Post stelt aan de orde of uit de kwesties een gewijzigd zedelijk en levensbeschouwelijk beoordelingspatroon blijkt. Het antwoord is bevestigend. In Nederland heeft een ontwikkeling plaatsgevonden naar een variëteit van beoordelingspatronen die deels religieus en deels seculier van aard zijn. Of een bepaald soort gedrag moet worden beschouwd als primair behorend tot een religieuze praktijk die bescherming verdient of niet, is afhankelijk van het gekozen beoordelingspatroon.

De wijze waarop onze constitutionele orde de vrijheid van godsdienst en levensovertuiging waarborgt, is dynamisch en complex. De individuele persoon oefent dit recht uit in een spanningsveld van rechten en vrijheden. Dit is inherent aan het samenleven in een democratische samenleving met gelijke vrijheidsrechten voor iedereen. Men kan dit recht op vrijheid niet zelf claimen zonder dat men dit recht aanvaardt van de ander. Daarin ligt de spanning die onze rechtsorde moet oplossen. Het onderzoek van Henk Post laat zien dat uitingen van religie niet een speelbal mogen zijn van de politiek, de publieke opinie of bepaalde antigodsdienstige sentimenten. Dat geldt heel in het bijzonder omdat een grondrecht in het geding is.

Dr. Henk A. Post (1952) is afgestudeerd in de bedrijfskunde (1976) en gepromoveerd in de economie (1995), de theologie (2006) en de letteren (2009).

UITNODIGING

PROMOTIE HENK POST

Vrijheid van godsdienst in een democratische samenleving

Het recht van de individuele persoon in een spanningsveld van rechten en vrijheden

Proefschrift ter verkrijging van de graad van doctor aan Tilburg University op gezag van de rector magnificus, prof. dr. Ph. Eijlander, in het openbaar te verdedigen ten overstaan van de door het college voor promoties aangewezen commissie: promotor prof. dr. E.M.H. Hirsch Ballin, copromotor dr. G. van der Schyff, en de leden: prof. dr. L.H.J. Adams, prof. dr. S.C. van Bijsterveld, prof. dr. E.P.N.M. Borgman, prof. dr. R. Torfs, prof. dr. B.P. Vermeulen,prof. mr. P.J.J. Zoontjens

Deo Volente woensdag 19 november 2014 om 10:00 uur,

in de Aula van de Universiteit, Warandelaan 2, 5037 AB Tilburg

Mede namens mijn echtgenote, Giny, en de beide paranimfen, Arine Post-Guijt en Jaqueline Post-de Ruiter, nodig ik u van harte uit deze plechtigheid bij te wonen. Na afloop vindt de receptie plaats.

Soli Deo Gloria

Het proefschrift zal na de promotieplechtigheid tijdens de receptie verkrijgbaar zijn met een aantrekkelijke korting (zolang de voorraad strekt).

’s Middags houden we een symposium te Ede in Groot-Zonneoord, Zonneoordlaan 17, 6718 TK Ede. Iedereen met interesse in het onderwerp is van harte welkom. Wel wordt u verzocht zich aan te melden via het e-mailadres: Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien. .

14:00-14:30 – ontvangst met koffie/thee

14:30-14:45 – welkom en inleiding: Henk Post

14:45-15:45 – statements: Odile Verhaar, Ernst Hirsch Ballin, Channa Samkalden, Arnold Weggeman

15:45-16:30 – discussie met de aanwezigen onder leiding van Geert Jan Spijker

16:30-17:30 – receptie

Dr. Odile Verhaar is senior beleidsadviseur bij het College voor de Rechten van de Mens

Prof. dr. Ernst Hirsch Ballin is hoogleraar Nederlands en Europees constitutioneel recht (Tilburg

University) en hoogleraar mensenrechten (Universiteit van Amsterdam)

Dr. Channa Samkalden is advocaat bij Prakken d’Oliveira Human Rights Lawyers

Mr. Arnold Weggeman is directeur advisering bij de Raad van State

Mr. drs. Geert Jan Spijker is adjunct-directeur bij het Wetenschappelijk Instituut van de ChristenUnie

Het proefschrift zal ook op het symposium verkrijgbaar zijn met een aantrekkelijke korting (zolang de voorraad strekt).

Dr. H.A. Post

Essenberg 27

3905 MK Veenendaal

Tel. 0318 502374

E-mail mail (at) drhenkpost.nl

Website www.drhenkpost.nl

Laatst aangepast (zaterdag 25 oktober 2014 11:05)