Home

Nederlands Tijdschrift voor Kerk en Recht

In het Nederlands Tijdschrift voor Kerk en Recht (6, 2012, p. 1-3) is een boekbespreking gepubliceerd van: Henk Post, Gelijkheid als nieuwe religie: een studie over het spanningsveld tussen godsdienstvrijheid en gelijkheid. De recensent schrijft dat Post vanuit maatschappelijke optiek een keur aan onderwerpen behandelt, die zien op gelijke behandeling, vrijheid van godsdienst, scheiding van kerk en staat en secularisatie. Knap vindt hij dat de auteur zich een heldere voorstelling heeft weten eigen te maken van de juridische principes die hier in het geding zijn. Daarbij ontwikkelt Post een eigen kritische redeneerlijn bij de bespreking van opvattingen van anderen en maatschappelijke en juridische kwesties, die wordt gekenmerkt door het nemen van afstand van een (in elk geval in het publieke debat) toenemende secularisering van de Nederlandse samenleving, vertrouwen in de stabiliserende werking van de hoofdprincipes van democratie en rechtsstaat en van een waarschuwing tegen bedreigingen van elementen van de rechtsstaat. Zijn aangenaam helder geformuleerde beschrijvingen en beschouwingen betreffen tal van onderwerpen. De volledige bespreking is hier te lezen.

Laatst aangepast (maandag 21 april 2014 15:57)