Home

Introductie

Foto Henk Post

Dr. Henk Post wil leven en werken in dienst van de Koning, Jezus Christus. Zijn werkzaamheden omvatten: voorgaan in kerkdiensten, lezingen verzorgen, publiceren, onderzoek uitvoeren en advies uitbrengen. Zijn studies liggen op de terreinen: kerk en theologie, geschiedenis, staatsrecht, economie en management. De laatste zeven jaren heeft hij vooral gepubliceerd op het gebied van het staatsrecht. Zijn laatste proefschrift (2014) heeft als onderwerp de vrijheid van godsdienst.

Zijn hart ligt bij de theologie. Vrijwel wekelijks gaat hij voor in kerkdiensten in de Protestantse Kerk in Nederland. Hij publiceert frequent artikelen op het gebied van geloof, godsdienst en theologie. November 2017 verscheen zijn boek: JOB. Een geloofsheld strijdt om recht. December 2019 verschijnt: PREDIKER. Hoe wijsheid het leven voordeel brengt.

Dr. Post verzorgt regelmatig inleidingen, lezingen en gastlessen op een van zijn interessegebieden. Hij is gepromoveerd in de economische wetenschappen (internationalisatie dienstverlening), de theologie (positie kerkelijk werker in de kerk), de letteren (historisch onderzoek vrouwenkiesrecht) en het staatsrecht (godsdienstvrijheid).