Home

Introductie

Foto Henk PostDr. Henk Post wil leven en werken in dienst van de Koning, Jezus Christus. Zijn hart ligt bij de theologie. Vrijwel wekelijks gaat hij voor in kerkdiensten in de Protestantse Kerk in Nederland. Hij publiceert regelmatig artikelen op het gebied van geloof, godsdienst en theologie. November 2017 verscheen zijn boek: JOB. Een geloofsheld strijdt om recht. December 2019 verscheen: PREDIKER. Hoe wijsheid het leven voordeel brengt.

Zijn werkzaamheden omvatten: voorgaan in kerkdiensten, op een van zijn interessegebieden publiceren of verzorgen van lezingen, inleidingen of gastlessen, onderzoek uitvoeren en advies uitbrengen. Zijn studies liggen op de terreinen: kerk en theologie, geschiedenis, staatsrecht en bestuur, economie en management. De laatste zeven jaren heeft hij vooral gepubliceerd op het gebied van het staatsrecht. Zijn laatste proefschrift (2014) heeft als onderwerp de vrijheid van godsdienst.

Dr. Post is gepromoveerd in de economische wetenschappen (internationalisatie dienstverlening), de theologie (positie kerkelijk werker in de kerk), de letteren (historisch onderzoek vrouwenkiesrecht) en het staatsrecht (godsdienstvrijheid). Hij woont centraal in het land, Veenendaal.