Home

Introductie

hpHOMEDr. Henk Post is zelfstandig gevestigd. Zijn werkzaamheden omvatten: voorgaan in kerkdiensten, lezingen verzorgen, publiceren, onderzoek uitvoeren en advies uitbrengen. Zijn studies liggen op de terreinen: kerk en theologie, geschiedenis, staatsrecht, economie en management. De laatste viif jaren heeft hij vooral gepubliceerd op het gebied van het staatsrecht. Zijn nieuwste proefschrift (2014) heeft als onderwerp de vrijheid van godsdienst.
 
Zijn hart ligt bij de theologie. Vrijwel wekelijks gaat hij voor in kerkdiensten in de Protestantse Kerk in Nederland. Daarnaast verzorgt hij regelmatig inleidingen, lezingen en gastlessen op een van zijn interessegebieden. Dr. Henk Post is gepromoveerd in de economische wetenschappen (internationalisatie dienstverlening), de theologie (positie kerkelijk werker in de kerk), de letteren (historisch onderzoek vrouwenkiesrecht) en het staatsrecht (godsdienstvrijheid).